Møter og aktiviteter våren 2021

Vel møtt til nye møter og aktiviteter. Første aktivitet er årsmøtet tirsdag 23. februar kl. 16:30. Dette avvikles ev. digitalt.

Denne planen kan bli oppdatert dersom vi må flytte på arrangementer eller om vi gjør avtale med kåsører. Så følg med…

Dato

Klokken

Møtested

Aktivitet

23. februar 16:30-18:30 Messa, Nygata Årssmøte.
16. mars
12:00 Aktivitet hvis mulig. Bestemmes på forutgående møte
30. mars 16:30-18:30 Messa, Nygata Medlemsmøte. Quiz v/Jorunn
13. april 12:00 Aktivitet hvis mulig. Bestemmes på forutgående møte
27. april 16:30-18:30 Messa, Nygata Medlemsmøte. 
11. mai 11:00  Strømsbu bedehus  Rusletur på Hove.
12:30 Lunsj Canvas Hove
 25. mai 16:30-18:30 Messa, Nygata Medlemsmøte. Styremøte kl. 18:30 
8. juni Tidspunkt kommer senere Strømsbu bedehus.
Transport fra parkeringsplassen.
Sommeravslutning.  Middag på egnet sted.
Gratis for medlemmer.


OBS!  Til alle aktiviteter (utenom møtene) er det påmelding én uke før til Villy, tlf. 916 83 109, eller til Bernt Egil, tlf. 916 76 907. 
Uten å være påmeldt, kan du ikke forvente å bli med.

Møteplanen vil bli drøftet på første møte. Dersom det senere blir endringer, vil det bli opplyst på møtet forut for aktiviteten.