Møtereferat fra 27.august 2014

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 27.08.14 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

 

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold

onsdag 27.08.14 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

 

 

Tilstede: 40 medlemmer.

 

 

Åpning.

Leder Mai-Britt Løken ønsket alle hjertelig velkommen, og spesielt dagens fordragsholder Odd-Kåre Kvalheim.

Som vanlig startet møtet med sangen «Dagen er din».

Deretter fulgte vår kjære Berly opp med sitt eget dikt «Nyt de lyse timene».

Positive tanker om ettersommeren.

 

Erik Lauritsen fortalte om sin fjelltur og leste fortellingen «Det er litt rart» som omhandlet vår barn- og ungdomstid.

Mai-Britt fulgte opp med «Folk over 30 år skulle ikke ha overlevd!» Mange eksempler på farlige leker i vår barndom.

 

Referater.

Referat fra medlemsmøtet 30.04.14 ble lest, og det ble enstemmig godkjent uten merknader.

 

Sommertur.

Foreningen hadde en meget vellykket sommertur til Eidsvoll-bygningen og Fetsund Lense. Turen ble avsluttet med «Flesk og duppe» på Gan kro.

Det var 40 deltakere.

 

Pensjonistenes økonomi – pensjon og org.utvikling v/Odd-Kåre Kvalheim.

Odd-Kåre ga en glimrende redegjørelse om våre lønns- og pensjonsforhold.

Her skal kort nevnes:

-Telenors Pensjonskasse ble opprettet i 1995.

-Folketrygden er grunnmuren i pensjonsreformen.

-Myndighetene ønsker at ansatte skal skal jobbe lengre og at vi skal få en levealdersjustering.

-Vår pensjon får en reduksjon på 0,78 % i forhold til lønnsutviklingen.

-Det blir hevdet at pensjonistene har hatt en kraftig forbedring i kjøpekraften siden 2005, en økning på 34 %.

-Telenors Pensjonskasse har hatt en mindre økning i satsene enn Statens Pensjonskasse.

-Videre ble det orientert om uførepensjon og etterlattepensjon.

-Opparbeidede rettigheter kan ikke fjernes.

 

Odd-Kåre var usikker på om Telenor vil støtte Pensjonistforeningen like mye i fremtiden.

Støtte fra Staten og momsrefusjon er viktige inntekskilder.

Medlemstallet er viktig. Det er synkende og vi er nå ca. 4000 medlemmer.

Prioritet nr. 1 er å få flere medlemmer spesielt fra montørsektoren og outsourcede grupper.

Er Telepensjonist en bra betegnelse for foreningen? Burde det heller hete Teleseniorer?

Bør det arrangeres små kaffemøter.

Kan det f.eks. opprettes en egen klubb i Askim.

 

Foredraget ble avsluttet med sangen «De nære ting».

 

Kaffe og utlodning.

Det smakte godt med kaffe, nysmurte rundstykker og kringle. Takk til medlemmene fra Fredrikstad for god servering.

Loddsalget gikk også denne gangen bra, og det kom inn kr. 2540,-.

Det var mange glade vinnere!

 

Teatertur.

Det er god oppslutning om teaterturen til Oslo hvor Hanne og de 3 Tenorer fremfører «Ta meg til havet».

Turen betales på bussen.

 

Møteplan.

Det blir forandringer på møteplanen for høsten 2014 p.g.a. forfall.

24/9 «Høst i min hage. Forberedelser til vinteren» v/Rød Planteskole.