Møtereferat fra september 2014

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 24.09.14 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

 

Tilstede: 35 medlemmer.

 

Åpning.

Leder Mai-Britt Løken ønsket alle hjertelig velkommen, og spesielt de 2 representantene fra Rød Planteskole.

Deretter ble sangen «Dagen er din» sunget med stor entusiasme.

Berly Engen fulgte opp med sitt eget dikt «Av og til» og henviste til at livet går i bølger, både opp og ned.

 

Referater.

Referat fra medlemsmøtet 27.08.14 ble lest. Ingen merknader.

 

Sommertur.

Turkomité er oppnevnt.

Den består av Gunnar Karlsen, Hanne Bjørnestøl og Hans Krugerud.

Det er ønske om en tur til «»Flor og Fjære» ved Stavanger i månedskifte mai/juni.

Komitéen utarbeider forslag.

 

Teatertur.

P.g.a. et uhell er det blitt 2 ledige plasser på teaterturen til «Ut mot havet».

Interesserte kan kontakte Mai-Britt.

Vi har totalt 36 plasser.

 

Høst i min hage. Forberedelser til vinteren v/Rød Planteskole.

Rød Planteskole var representert med 2 medarbeidere, Elisabeth Fog Hansen og Øyrun Segelblad, som ga en bred orientering om hva vi burde gjøre for å klargjøre hagen til vinteren.

Her nevnes kort:

-Bare plen og jordbærplanter skal gjødsles om høsten.

-Stauder skal ikke klippes ned, men til våren bør de deles.

-Viktig å samle frø fra sommerblomstene. Oppbevares frostfritt i kaffefilter.

-Blodmelblanding dynkes i filler som legges ut i bed, er et godt råd mot rådyr.

-Det er tid for å plante tulipanløk. Mange nye sorter er kommet på markedet.

-Lyng skal vannes, også på kirkegården.

-Alpefioler kan plantes ut i hagen om høsten. Blomstrer fint til kulden kommer.

-Det er igjen aktuelt å ha bærbusker i hagen.

-Viste  fuglekasser, «boliger» for pinnesvin, bier og flaggermus. De er viktige dyr å ha i hagen.

-Beskjæring av busker og trær ble også nevnt.

 

 

Høst i min hage  var et aktuelt tema, og mange spørsmål ble stilt.

 

Mai-Britt takket de to hageentusiastene for en informativ og interessant orientering.

 

Deretter sang vi «Hvite roser fra Athen».

 

Kaffe og utlodning.

Det smakte godt med kaffe, nysmurte rundstykker og kringle. Takk til medlemmene fra Sarpsborg for god servering.

Loddsalget gikk også denne gangen bra, og det kom innkr. 2190,-.

Det var mange gevinster, og vinnergleden var stor!

 

Møteplan.

Endelig møteplan for høsten 2014:

24/9   «Høst i min hage. Forberedelser til vinteren» v/Rød Planteskole.

29/10 Erik Lauritsen fremfører «Terje Vigen» og forøvrig «skravlemøte».

26/11 Vi får besøk av Torkjell Berulfsen. En komplett innføring i akevittens historie «Brennevin er sundt». Det er også hobbymøte. Her håper vi at mange av våre dyktige hobbyfolk presenterer sine hobbyer!

16/12 Julebord i møtelokalene i Lande Bo- og Servicesenter. (Obs! tirsdag).

 

Avslutning.

Møtet ble avsluttet med sangen «La oss leve for hverandre».

Leder takket kjøkkenkomitéen for utmerket arbeid, og takket medlemmene for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

 

Møtet ble hevet kl. 1305. 

 

Sarpsborg/Moss den 26. sept. 2014

 

 

Mai-Britt Løken                                                        Hans Krugerud

     leder                                                                         sekretær