Navnestandard for mediabiblioteket

Det er laget en standard for hvordan bilder, dokumenter, etc skal navngis i mediabiblioteket. Dette vil gjøre det langt enklere å finne det igjen senere.

Ved lagring av bilder i media biblioteket blir disse tilgjengelig for alle redaktører på telepensjonistene.no. For å kunne finne igjen sine egne filer i biblioteket, må det etableres en navnestandard som kan legges til grunn ved søking. Dette består av at alle filer som lagres, skal ha tre bokstaver først i navnet og en bindestrek. De tre bokstavene beskriver hvilken lokalforening disse tilhører. Den øvrige delen av filnavnet skal beskrive selve innholdet.

Merk at filen må gis navn i samsvar med reglene før det lastes over til mediabiblioteket. Dette skyldes at det kan oppstå vansker med å endre filnavnet etter at det er lastet opp.

Eksempel på et filnavn på et bilde som tilhører TP Gjøvik: GJV-tur til Toten
Bokstavene GJV tilkjennegir at dette bildet tilhører Gjøvik lokalforening. Merk at det er viktig med bindestreken bak de tre bokstavene da dette skal brukes ved søk etter bilder etc i mediebiblioteket.

Mediafilene som eies av forbundet vil alltid ha bokstavene TPL foran selve filnavnet.

Nedenfor følger en oversikt over hvilke bokstaver (etterfulgt av bindestrek) som skal benyttes av den enkelte lokalforening for å tilkjennegi hvem som «eier» dette:

Arendal ARE-
Bergen BER-
Bodø/Salten BOD-
Drammen DRA-
Fornebu FOR-
Glåmdal GLA-
Gudbrandsdal GBR-
Gjøvik GJV-
Hamar HAM-
Harstad og omegn HAR-
Haugesund HAU-
Helgeland HEL-
Kristiansand KRS-
Kristiansund KRN-
Larvik LAR-
Lillehammer LMR-
Lillestrøm LSM-
Lofoten LOF-
Levanger LEV-
Molde MOL-
Narvik og omegn NAR-
Namsos NAM-
Oslo OSL-
Steinkjer STE-
Sandefjord SAN-
Sogn og Fjordane SOG-
Telemark TEL-
Stavanger STA-
Tønsberg TON-
Tromsø TRM-
Trondheim TRO-
Valdres VAL-
Østfold OST-
Ålesund ALE-