Nordlandet sentral

Telefonsentralen på Nordlandet i Kristiansund

Har mottatt historiske bilder fra Gerd Ohr. Bildene er tatt på sentralen på Nordlandet.
Det ene bildet viser Gerd’s mor  ca 1914 eller 1915. Hun hette da Astrid Nordtvedt, senere Omsund. Det andre bildet viser Gerd’s mor sammen med Hanken Iversen, senere Kvendbø. Mannen på bildet er ukjent. Sistnevnte bilde er trolig tatt på samme sentral.

Gerd

 

Jeg er så heldig å ha utdrag av en telefonkatalog over Kristiansund Telefonaktieselskap fra 1909. Der er sentralen på Nordlandet oppført som «Bistationen Nordlandet».

Åse