Nye krav til Telenor Pensjonskasse

Informasjon fra Telenor Pensjonskasse: Nytt kapitalkrav for pensjonskasser kan redusere vår pensjon.

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet å utarbeide nye kapitalkrav for norske pensjonskasser.  Hvis de blir gjennomført, vil de også gjelde for Telenor Pensjonskasse.

Pensjonskasseforeningen, som Telenor Pensjonskasse er medlem av, er av den klare oppfatning at de foreslåtte endringene er uheldige, fordi de vil kunne medføre betydelig lavere pensjon for dem som har sin pensjonsordning i private pensjonskasser, herunder Telenor Pensjonskasse.  De mener også de nye reglene er unødvendige, fordi de norske pensjonskassene er meget solide.  Pensjonsmidlene er svært godt sikret, og Telenor Pensjonskasse sier at det derfor ikke er behov for å stramme inn det allerede omfattende regelverket ytterligere.

Vi vil følge opp denne saken med mer fyldig informasjon og bakgrunnsstoff i neste nummer Telepensjonisten.