Nytt om pensjon

Stortinget har nå vedtatt trygdeoppgjøret. Det ble seier for pensjonistene.

Trygdeoppgjøret er ferdig behandlet i Stortinget og det førte til full seier for Pensjonistforbundet og SAKO hvor Telepensjonistenes Landsforbund er medlem. (Se mer om SAKO her.)

Vi gir stor honnør til Jan Davidsen og administrasjonen i Pensjonistforbundet for godt håndverk i forhandlingene. Telepensjonistenes Landsforbund har vært med å utarbeide krav og som bak-apparat ved forhandlingene.

Et flertall på Stortinget bestående av AP, SV, SP og FRP vedtok at den løpende alderspensjon øker med 3,83 prosent som er 0,25 prosentpoeng mer enn hva Regjeringen la opp til. Årsaken til det ekstra beløpet i år er etterslep fra i fjor.

Hva nå med Telenor Pensjonskasse (TPK) ??

Vi har tidligere informert om at styret i Telenor Pensjonskasse fattet vedtak som innebærer at pensjonene fra TPK maksimalt skal reguleres opp til 75% av konsumprisindeksen* (KPI). Telepensjonistenes Landsforbund finner dette svært urimelig også sett i lys av at de offentlige tjenestepensjonene reguleres som nevnt over. (Se mer her.)

Vi tar det som en selvfølge at Konsernsjef Sigve Brekke rydder opp og sponser årets oppgjør opp mot minimum størrelsen på KPI. Vi forventer også at pensjonene fra TPK minst vil følge utviklingen til offentlige pensjoner fremover.

Telepensjonistene vil forsterke samarbeidet med konserntillitsvalgte i Telenor og ansattrepresentanter i Telenor Pensjonskasse slik at vi sørger for at de sakene som angår våre medlemmer får maksimal oppmerksomhet.

Tore Haugland
Forbundsleder

Klikk her hvis du vil lese saksdokumentene i Stortinget

Se hva Pensjonistforbundet skriver om oppgjøret her.

* Konsumprisindeksen (KPI): er et mål for prisnivået til konsumprodukter og viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør. Den prosentvise endringen i KPI brukes ofte som et generelt mål for inflasjon i en økonomi.