Nytt pasient- og brukerombud i innlandet

Tom Østhagen er ansatt som nytt pasient- og brukerombud i innlandet

Helsedirektoratet har ansatt Tom Østhagen (53 år) fra Kongsvinger som nytt pasient- og brukerombud i Oppland og Hedmark. Han kommer fra stillingen som prosjektleder og har blant annet vært leder av NAV Kongsvinger.

Tomsthagen

Pasient- og brukerombudets arbeidsområde omfatter den offentlige spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Ombudet skal arbeide for å ivareta pasientenes og brukernes behov, interesser og rettssikkerhet, og for å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene. Pasient- og brukerombudet tar imot forespørsler fra publikum og informerer om rettigheter, klage- og erstatningsordninger. Ombudet gir også bistand til å formulere klager og deltar i møter mellom pasient og helsepersonell.