Nyttårsønske

Telepensjonistene - Ønske om godt nytt år!

Kjære medlemmer!

Julehøytiden er passert og vi vender blikket og tankene fremover mot nye oppgaver og nye mål.
Året 2018 er i gang allerede.
Vi ønsker dere alle et aktivt, friskt og godt nytt år!
Hilsen Tore Andli, på vegne av landsstyret