Nyttige lenker for telepensjonister

Her finner du lenker til rekke andre nettsteder som kan være nyttige.

Brosjyre om datasikkerhet for eldre
Politiet har i samarbeid med Telenor og DNB utgitt en brosjyre om datasikkerhet som heter «Bedrageri mot eldre». Denne anbefales.  Du finner den ved å klikke her.

Pensjonistforbundet
Pensjonistforbundet har over 5000 tillitsvalgte og en administrasjon med ca 10 ansatte i Oslo. Organisasjonen er bygd opp med landsstyre, forbundsstyre, arbeidsutvalg samt åtte rådgivende utvalg sentralt. Regionalt har de fylkesforeninger med eget styre og inntil flere utvalg. De har omlag 900 lokale pensjonistforeninger. I tillegg har de flere kollektivt tilmeldte forbund som også har sine respektive organisasjonsstrukturer.

Seniornett
Siden starten i 1997 har Seniornett Norge jobbet for å inkludere seniorene i den digitale hverdagen. Ettersom data har fått en viktigere og viktigere plass i samfunnet opplever store grupper at de faller utenfor. Både i arbeidslivet, i det sosiale livet og i den praktiske hverdagen kreves det at man mestrer data. 

Seniorporten er Statens seniorråds veiviser og informasjonsbank for alle som er opptatt av politikk og samfunnsutforming for seniorer. Med seniorer menes personer over 50 år.

Telenor kulturarv
Telenor Kulturarv forvalter en verneplan for Telenors bygninger og installasjoner. Kulturminnene skal vise telekommunikasjonenes utvikling fra 1855 og frem til i dag.

VI OVER 60
Dette er Norges største magasin for godt voksne og fokuserer på grundig journalistikk med snert i. Deres visjon er å være et magasin til glede, nytte og inspirasjon.