Om regulering av pensjoner i Telenor Pensjonskasse

Forbundsleder Arne Jenssen kommenterer årets regulering av pensjonene i Telenor Pensjonskasse

Som pensjonister er vi selvsagt opptatt av trygdeoppgjør og pensjonsreguleringer. Det er også av interesse hvordan reguleringen blir i Telenor Pensjonskasse. Reguleringen er underlagt bestemmelser som setter begrensninger i Pensjonskassens frihet til å foreta årlig regulering. Finanstilsynet har fastsatt regler for hvordan eventuelt overskudd på årsregnskapet skal forvaltes. De seneste årene har det ikke  blitt avsatt noe til pensjonsregulering i Telenor Pensjonskasse. Dette som følge av krav fra Finanstilsynet om ekstra avsetninger til premiereservene, da vi lever lenger. Pensjonskassen er i mål med denne oppreserveringen. Telenorselskapene, som sponsor av Telenor Pensjonskasse, har vist ansvar og skutt inn midler for å bidra til en regulering i år.

Reguleringen ble fastsatt til 2,04%, som er et positivt resultat.

Telepensjonistenes Landsforbund benytter samarbeidet med Telenors personalorganisasjoner for å gi sitt syn på arbeidet med årlig regulering i Pensjonskassen. Vi vet at våre synspunkter formidles til personalorganisasjonenes representanter i Pensjonskassens styre.

I et innlegg her på portalen 1. mai skriver vi at Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet å utarbeide nye kapitalkrav for norske pensjonskasser. Dersom dette blir satt i verk, vil disse kravene kunne påvirke Pensjonskassens muligheter til å regulere opp pensjonene (se innlegget  her). Vi gjør oppmerksom på at disse kravene fortsatt er ute på høring, og at de ikke har noe med levealdersjusteringen som er nevnt ovenfor.