Om SAKO-samarbeidet

SAKO står for samarbeidskomiteen for offentlige pensjonister, andre landsdekkende pensjonistorganisasjoner og Pensjonistforbundet. Samarbeidet reguleres av en egen avtale. Avtalen ble revidert i 2019 og gjelder inntil den blir sagt opp av en av de tilsluttede organisasjoner.

Avtalen er inngått mellom følgende organisasjoner:

  • Pensjonistforbundet
  • Telepensjonistenes Landsforbund
  • Jernbanepensjonistenes Forbund
  • Politiets Pensjonistforbund
  • Statens Vegvesens Pensjonistforbund
  • Postens Pensjonistforbund
  • Fagforbundets Pensjonistforbund (kommunal sektor)

Det holdes regelmessige møter.

SAKO leverer  bl.a. krav til trygdeoppgjøret og svar på høringer fra myndighetene om saker av betydning for oss som pensjonister.

SAKO-avtalen kan du se her.