60-års jubileum

60-års jubileum

Tirsdag 31. oktober kunne feststemte telepensjonister i Oslo feire at i år er det 60 år siden den første pensjonistforeningen i Telegrafverket ble stiftet. Jubileet ble behørlig feiret i festlokalet i Grefsenveien 28.

Arrangementskomiteen gjør maten klar

Lokalet i Grefsenveien var pyntet til fest da Leif åpnet møtet og ønsket alle fremmøtte medlemmer og innbudte gjester velkommen.

Beklageligvis hadde to tidligere ledere, Eva-Marie Kvelland og Dagfinn Husmo, meldt forfall av personlige grunner. Og æresmedlem og tidligere leder av foreningen gjennom mange år, Arne Kristensen, hadde dessverre gått bort bare noe få dager i forveien.
Tidligere distriktsdirektør og langvarig æresmedlem av foreningen, Evert Bestorp, var også spesielt innbudt, men kunne ikke komme på grunn av sin høye alder og sin altfor lange reisevei (Skien). Spesielt innbudt var også forbundsleder Tore Andli som ble ønsket hjertelig velkommen.

Etter velkomsten kunne Leif be alle frammøtte forsyne seg med god mat fra et overdådig koldtbord med tilhørende valgfri drikke.  Maten var som vanlig levert av Gunnar Ruud Catering, og ble lovprist i høye vendinger av festdeltakerne. Absolutt noe for enhver smak – og ikke lett å rekke over alt.

Under måltidet holdt Leif en liten tale der han tok oss med tilbake til starten av Telegrafverkets pensjonistforening i 1957, og utviklingen videre. Han nevnte spesielt den unge telegrafekspeditøren Bjørg Haakonsen (senere gift Johansen) som tok iniativet til å få startet en pensjonistforening i Oslo Telefonanlegg i 1955. Det tok imidlertid to hele år før dette var en realitet, delvis på grunn av at det var en omorganisering på gang der Oslo Telegrafdistrikt og Oslo Telefonanlegg skulle slås samen til én organisasjon som fikk navnet Telegrafverket Oslo distrikt. Men 18. oktober 1957 ble det første ordinære møte i Telegrafverkets pensjonistforening avholdt med 50 medlemmer tilstede, og denne datoen blir derfor regnet som stiftelsesdato for Telegrafverkets pensjonistforening. Det gikk hele 14 år før trønderne dannet sin egen lokalavdeling for telepensjonister i 1971, og bergenserne kom på banen året etter. Og i 1976 ble Forbundet dannet som landsomfattende paraplyorganisasjon for alle pensjonistforeningene i Televerket. Pensjonistforeningen i Oslo har i alle år vært en aktiv forening, og Leif nevnte alle de aktivitetene vi driver med. Han uttrykte håp om at foreningen vår kan leve i mange år til, men dette er sterkt avhengig av at medlemmene er villig til å ta tillitsverv. I dag kan dette være et problem.

Foreningen fikk blomster fra Forbundet

Etter maten hilste forbundsleder Tore Andli  fra Forbundet med en interessant og humoristisk tale til jubilanten(e). Han fortalte fra sin egen bakgrunn i Televerket og Telenor, ofte til  nikking og humrende bifall fra tilhørerne. Etter talen fikk foreningen ved leder Leif Thorkildsen overrakt en stor blomsterbukett fra Forbundet.

«Takk for maten»-talen ble holdt av Ingrid Bodin, som roste både foreningen og maten.

Til slutt ble det servert kaffe og avec, og stor bløtkake med påskriften «Telepensjonistene Oslo 60 år». Praten gikk lystig rundt bordene, og mange historier fra vår tidligere arbeidsplass ble delt.

Men omsider måtte vi bryte opp slik at «de gamle kunne komme seg hjem». Leif takket for fremmøtet, og ønsket alle vel hjem etter en meget vellykket feiring.