Avvikling av Årsmøte 2021

Avvikling av Årsmøte 2021

I tråd med smittetviklingen i samfunnet ellers, blir årets årsmøte for Telepensjonistenes forening Oslo avviklet fra "hjemmekontor". Her finner du oppskrift på hvordan dette gjøres.

Alle papirer til årsmøtet ble sendt ut 1. februar på e-post til de medlemmene som er registrert med e-post-adresse. De som ikke har e-post-adresse, vil få disse papirene tilsendt i posten. Sammen med e-posten fulgte disse 6  vedleggene med:

 1. Sakliste.docx
 2. Årsberetning 2020 Telepensjonistene.doc
 3. Regnskap 2020.xlsx
 4. Budsjettforslag 2021.xlsx
 5. Forslag til honorarer for 2020.docx
 6. Valgkomiteens innstilling for 2021.docx

Vi har ikke lyst til å legge ut alle disse papirene her hvor de er fullt tilgjengelig for «hele verden». Sakslisten (vedlegg 1)  ser du imidlertid nedenfor, og Årsberetningen (vedlegg 2) kan du også lese her: Årsberetning 2020 Telepensjonistene.

De andre papirene/sakene går vi ut fra at du nå sitter med foran deg, og kan følge denne sakslisten:

     

   TELEPENSJONISTENES FORENING OSLO – ÅRSMØTE 2021

      Sakliste for årsmøte 2021 Telepensjonistenes forening Oslo

 1. Beretning for 2020.
  Styrets forslag: Tas til etterretning
 2. Regnskap for 2020 og Budsjett for 2021
  Styrets forslag: Regnskapet godkjennes under forutsetning av senere blir godkjent av revisor.
  Budsjettet tas til etterretning.
 3. Revisjonsberetning.
  Det foreligger ennå ingen revisjonsberetning. Grunnen til dette er at revisjonen ikke har hatt mulighet til å møtes grunnet korona.
 4. Vedtektene.
  Styre foreslår ingen endringer. Foreslås vedtatt.
 5. Kontingenten.
  Styre foreslår ingen endring i kontingenten. Foreslås vedtatt.
 6. Honorarer.
  Grunnet korona har det vært redusert aktivitet for flere, men ikke alle.
  Med dette som bakgrunn vil vi foreslå en reduksjon på 50 % for styret og arbeidsgrupper. Oversikt følger vedlagt.
 7. Valg
  Valgkomiteens forslag ligger vedlagt.
  Styre foreslår at denne vedtas.
 8. Valg av protokollvitner.
  Styre forestår at følgende skriver under protokollen: Leif Thorkildsen og Bjørg Nygaard

 

Det er viktig at du tar deg tid til å se gjennom sakspapirene. Hvis du er enig med styrets innstilling/forslag til de enkelte sakene, behøver du ikke gjøre noe. Men, hvis du har kommentarer / innsigelser til noen av postene, kan du ringe Unni Thorkildsen på mobil 481 82 750 eller sende en e post til henne på uton@online.no.

Frist for å komme med kommentarer / innsigelser er satt til søndag 14.02.2021.

For ordens skyld gjør vi merksam på at det ikke har kommet inn noen forslag fra medlemmene. Derfor er dette ikke ført opp på sakslisten, men vil bli tatt med i protokollen.

Når denne prosessen er gjennomført, vil det bli laget en årsmøteprotokoll. Der vil det bli presisert i hvilken grad det har kommet kommentarer/innsigelser og hva som eventuelt er gjort av endringer i forhold til det utsendte dokument.

Vi håper sterkt at vi om ikke alt for lenge kan møtes igjen på en trygg måte!