Evert Bestorp er død

Evert Bestorp er død

Tidligere distriktsdirektør og mangeårig æresmedlem i Telepensjonistenes forening Oslo døde 7. mars, 98 år gammel. Her følger minneord av leder i foreningen vår, Leif Thorkildsen.

 

*************************

 

Distriktsdirektør Evert Bestorp til minne.

Vårt kjære æresmedlem Evert Bestorp har sovnet stille inn.
Vi hadde ett gjenværende æresmedlem i vår forening og det var Evert Bestorp. Det var ikke uten grunn at Evert Bestorp ble utnevnt til dette vervet. Som distriktsdirektør i Oslo hadde han hele tiden et varmt hjerte for Telepensjonistene. Dette gjorde seg utslag i flere ting. 

Et eksempel som viser hans generøsitet overfor pensjonistene er gaven pensjonistene fikk når de feiret 15 årsjubileum. Evert Bestorp sa at en forening som hadde gjort så mye godt for pensjonistene fortjente en jubileumsgave. Gaven besto i et flott «treffrom» innredet i Telekvartalets første etasje. De nye lokalene ble overlevert i nærvær av generaldirektøren, distriktsdirektøren, arkitekten og pensjonistforeningens tillitsmenn.

Evert Bestorp hadde skrivekunsten i sin makt. Han skrev blant annet et jubileumsskrift for Telepensjonistenes forening Oslo for perioden 1957 til 1997.
Han har også skrevet en historisk gjennomgang som han kalte «Oslotelefonen 1880 – 1985». Et verk på hele 382 sider. Her tok han for seg pionertiden (1880-1885), privatmonopolet, statsmonopolet melder seg, Kristiania telefonanlegg (1901-1924), Oslo telefonanlegg, Telegrafverket Oslo distrikt, Oslo teledistrikt (1970-1985).

Evert Bestorp var også levende opptatt av pensjonistforeningens ve og vel som pensjonist. Vi har mye å takke ham for.

Vi lyser fred over Evert Bestorps minne. En hedersmann har gått bort.

 

Leif Thorkildsen
Leder Telepensjonistenes forening Oslo

 

*********************

Nedenfor følger noen minneglimt slik vi husker vår distriktsdirektør:
(klikk på et bilde og bla i gallerimodus – med bildetekst)