Medlemsmøte med Quiz 30. mai 2017

Medlemsmøte med Quiz 30. mai 2017

29 medlemmer møtte opp til medlemsmøtet tirsdag 30 mai og fikk trimmet hjernevindingene med Quiz.

OSL-Møte-170530-Quiz_01Leif åpnet møtet og ønsket alle velkommen.
Unni leste referatet fra siste medlemsmøte 25. april, dette ble godkjent uten merknader.
Leif leste opp tre takkekort fra medlemmer som hadde mottatt oppmerksomhet fra foreningen.

Under Foreningsaker ble det nevnt at fire styremedlemmer fra Oslo hadde vært på Telepensjonistenes Landsmøte 9.- 10. mai. Der ble det vedtatt at begrepet æresmedlemmer vil opphøre. Dette medfører at det heretter ikke blir oppnevnt nye æresmedlemmer, mens eksisterende æresmedlemmer fortsatt vil være æresmedlemmer av foreningen.
Størrelsen på Landsstyret ble redusert, det vil nå bestå av 5 styremedlemmer pluss 3 varamedlemmer. Tore Andli ble valgt til ny leder.
Økonomien i Forbundet er tilfredsstillende, og kontingenten for lokalforeningene forble uendret – 40 kr.

Åke orienterte om neste tur som er med Skibladner på Mjøsa 9. juni. 18 deltakere har meldt seg på.
26. juli blir det reketur på Oslofjorden.
Tur- og vandringsgruppa er godt i gang med bra oppmøte. Hittil har de gjennomført blåveistur på Bygdøy og vandring langs Akerselva. Neste tur på programmet er vandring i «gamle» omgivelser på Kampen.

Under eventuelt ble det nevnt at pocketbøkene som var oppstilt på bordet ved inngangen, var til fri avbenyttelse. De kunne enten lånes, eller tas med hjem til odel og eie.
Så var det tid for servering, denne gang var det spekemat fra Gunnar Ruud Catering, ferdig tilberedt på fat.

OSL-Møte-170530-Quiz_02Som «underholdning» denne gang hadde Kari laget Quiz-oppgaver som ble delt ut på hvert bord. Deltakerne kastet seg over oppgaven med iver og entusiasme, og ved opptellingen viste det seg at alle bord hadde alt rett. Dette gikk hardt utover premiebeholdningen ettersom det det ble 1. premie på alle bord. Kari måtte innrømme at hun nok hadde undervurdert «nøtteknekkerne», så neste gang skulle det bli langt vanskeligere oppgaver. Til slutt var det loddsalg og trekning av fine premier. Og ettersom det ble en 5-6 spekematporsjoner til overs, ble disse også utloddet, noe som absolutt «falt i god smak».
Før Leif avsluttet møtet var det en av damene som hadde kommet over en humoristisk tekst som hun gjerne ville dele med oss alle: «Pensjonistvask til halv pris». Alle moret seg lystelig over denne opplesingen – ja, det var så lystelig av vi gjerne gjengir teksten i sin helhet nedenfor – etter bildesekvensen.

Leif takket for oppmøtet og ønsket alle vel hjem. Nå blir det ikke noe nytt medlemsmøte før etter ferien, men før dette blir det tur på Mjøsa, og senere på Oslofjorden.

Nedenfor noen bildeglimt fra dette møtet – og ikke å forglemme hele teksten til Pensjonistvasken:

Pensjonistvask til halv pris

Som pensjonist har jeg det kjekt
For jeg har så mange slags prosjekt
Så dagene de går veldig fort
Av og til jeg synes di blir for kort
Prosjekta er ofte av en slik art
At jeg både lukte og blir litt svart
Så det jeg gjør når dagen er slutt
Jeg besøker dusjen et par minutt

Jeg vet at det finst di som sei
At jeg burde satse litt på personlig pleie
Og løsninga den kom som bestilt
På bensinstasjonen sto det et skilt:
Pensjonistvask på torsdag
Med femti prosent prisavslag!
Jeg reiste på sykkel og hadde med
Ett sett med nyvaska underkle.

Dama bak disken kom med en anbefaling
Understellspyling uten ekstra betaling
For der fins det mange sprekker og høl
Som du kanskje ikke kjem til når du vaske sjøl
Husk å legge ned antenna, for det er lite kjekt
Viss den av ei børste blir knekt
Jeg sa: det er ingen fare, som du forstår
Den har ikke vært oppe på mange år.

Jeg betalte kontant og fikk lappen min
Og dama fortalte hvor jeg skulle gå inn
De andre pensjonistene var nok litt seine
For der var ingen andre, jeg var helt allene
Jeg kledde av meg og så trykte jeg på start
Og da skjedde det ting i rasende fart
Det er vanskelig å fortelle om det som hendte
Jeg såg ikke alt, men det meste jeg kjente.

Jeg ble spyla og skrubba på hender og fota
Og frykta at håret ble revve opp med rota
Jeg var som en astronaut i et vektløst rom
Som sloss mot børster og såpeskom
Understellspylinga: ja, da mista jeg nesten pusten
Til slutt ble jeg sprøyta med «Tectyl» mot rusten
Og vondt var det da jeg skulle gå.

Jeg sykla ikke heimatt, nei jeg gikk
For huda på baken var nesten vekk
Og viss du spør hva jeg gjør no
Jeg ligg på groing og tar det med ro
Neste gang vi møtes, er jeg rein skal du sjå
Hvor lenge det varer, det lurer jeg på
Men om jeg igjen blir skitten og grå
Pensjonistvask skal jeg aldri mer prøve meg på!!!