Endelig: Svigermor-foredraget i boks 31. mai 2016

Endelig: Svigermor-foredraget i boks 31. mai 2016

På medlemsmøtet 31. mai fungerte endelig det tekniske anlegget, og om lag 40 medlemmer fikk omsider høre foredraget om svigermor av Gjertrud Sæter.

OSL-160531_Møte_Svigermor3_01
Leif åpnet møtet

Leif åpnet møtet og ønsket alle velkommen.
Unni leste referat fra medlemsmøtet 26. april hvor blant annet Jan Erik Thoresen fortalte om sin oppvekst på Kampen i Oslo. Referatet ble godkjent uten merknader.
Leif leste opp tre takkekort fra medlemmer som hadde mottatt oppmerksomhet fra foreningen. Under foreningssaker nevnte Leif at han hadde vært på Ledersamling for Telepensjonistene i to dager fra 26. – 27. mai i Lillestrøm. Saker som ble tatt opp og debattert var blant annet: Økonomi – Tilgang til tillitsvalgte (spesielt lederverv) – Medlemsutviklingen – Organisering av Forbundet – Medansvarlig for hjemmesidene. Samlingen hadde også besøk av direktør for Telenor Norge, Berit Svendsen, som er veldig sentral i diskusjonen omkring støtte til Telepensjonistene fra Telenor.
Leif nevnte også at foreningen har fått en henvendelse fra en pensjonert økonomiprofessor, Tor Busch, som har utgitt en bok om personlig økonomi for pensjonister. Han har også startet en blogg på internett der formålet er å «holde pensjonister og de som snart blir pensjonister oppdatert om forhold som har betydning for deres personlige økonomi». Nettadressen for denne bloggen er: http://pensjonistokonomi.blogspot.no. Ta en titt på denne nettsiden, her er det mange nyttige tips å hente også for oss.

Åke orienterte om kommende turer som medlemmen kunne melde seg på i dag: Reketur på Oslofjorden skjer torsdag 21. juli, bindende påmelding innen dagens medlemsmøte.
Mandag 1. august kan vil vi dra på en 4-dagers tur «Flor & Fjære» i Stavangerområdet med Th. Lien. Bindende påmelding innen 12. juni.

Til servering denne gang var det spekemat fra Gunnar Ruud Catering. Her var det tilberedt ferdige porsjoner med spekemat på papptallerkener – veldig praktisk.

OSL-Portrett_Gjertrud Sæter
Gjertrud Sæter

Etter maten var det endelig klart for svigermorforedraget med Gjertrud Sæter. Gjertrud Sæter er førstekonservator ved Folkemuseet på Bygdøy, og er den første i Norden som har tatt doktorgraden på svigermor med avhandlingen «Diskurser om svigermor. Hvordan svigermor gis mening i folklore, populærkultur og hverdagsliv». Med utgangspunkt i hvordan svigermødre fremstilles i folkediktningen har hun sett på sammenhengen mellom folkediktningens fremstilling av svigermødre og de faktiske forholdene. Virkelighetsfortellinger er en sjanger ukebladene hevder er sanne, og hun har blant annet gått gjennom 1040 nummer av Hjemmet – samtlige nummer mellom 1985-2005. De som forteller er alle kvinner, og det er særlig to tema som går igjen. Det ene dreier seg om at svigermor er dominerende, herskesyk, plagsom og at hun vil bestemme over alle i familien. Titlene på denne type fortellinger er blant annet: ”Svigermor dominerer meg”, ”Jeg var ikke bra nok for svigermor” og ”Svigermor drev meg til skilsmisse”. Det andre temaet er fortellinger om mammagutter – svigermors sterke tilknytning til sønnen og sønnens binding til moren. Disse fortellingene har titler som: ”Samboeren min var en mammagutt” og ”Jeg forelsket meg i en mammadalt”. I disse fortellingene er gjerne mannen enebarn. Parene begynner å krangle om hvilken plass mannens mor skal ha i livet deres, og svigerdatteren forsøker å sette premisser for mor/sønn-forholdet. I den grad hun ikke lykkes med dette ender det med brudd. Foredraget var humoristisk, ispedd en mengde svigermorvitser, spennende og lærerikt.

Etter foredraget var det som vanlig loddsalg og trekning av spennende gevinster.

Dette var siste møtet før ferien, og Leif takket alle for frammøtet og ønsket alle en god ferie – og vel hjem.