Melding nr. 2 – INFO FRA ÅRSMØTE

Melding nr. 2 – INFO FRA ÅRSMØTE

I denne meldingen følger en foreløpig orientering fra vårt "digitale" årsmøte med blant annet oversikt over nyvalgte styremedlemmer.

Melding nr. 2 – 2021