Program 2. halvår 2022

Her finner du informasjon om planlagte medlemsmøter og aktivitetr for neste halvår. Du finner også kontaktinformasjon for styret og for de forskjellige komiteene.

Program for HØSTEN 2022