REFERAT FRA ÅRSMØTET 1. FEBRUAR 2018

REFERAT FRA ÅRSMØTET 1. FEBRUAR 2018

ÅRSMØTE FOR 2017 Telepensjonistenes forening Hamar. Avholdt i messa på Sælid torsdag 1. februar 2018 kl 1800.

Referat fra møtet.

  1. Åpning og godkjenning av møteinnkalling.

Åpningen ble foretatt av leder Eivind Edvardsen som ønsket 23 frammøtte medlemmer velkommen. Innkallingen ble enstemmig godkjent.

  1. Valg av møteleder, sekretær og 2 personer til å underskrive

Eivind Edvardsen ble valgt til møteleder og Marit Kristiansen til sekretær. Jon Kroken og Arve Skjønhaug for å underskrive protokollen.

  1. Årsberetning.

Årsberetningen som var sendt ut til alle medlemmene ble lest av leder Eivind Edvardsen. Vedrørende vårt medlemsmøte til Motormuseet på Ådalsbruk bemerket Kåre Garmager at det ikke bare var han som skulle ha ære for omvisningen m.m. på museet men også Jon Kroken og Arne Eikåsen.

Foreningen har ett æresmedlem, Jon Kroken, og det ble vedtatt at navnet bør være med i årsberetningen.

Årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent.

4 .Regnskap.

Regnskapet ble delt ut på årsmøtet til medlemmene som var tilstede. Kasserer Dagrun N. Jørdre redegjorde for inntekter og utgifter i regnskapet som er revidert og funnet i orden og ble enstemmig godkjent på årsmøte. Foreningen har en god økonomi!

5. Vedtekter.

Kopi av vedtektene for Telepensjonistenes forening Hamar ble delt ut til medlemmene som var på årsmøte.

Leder Eivind Edvardsen informerte om diverse endringer som var i samsvar med de sentrale vedtektene.

§ 6. Årsmøte. Endring: «Årsmøte er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen 15.februar.»

§ 7. Styret. Endring: «Foreningen ledes av et styre på minimum 5 medlemmer.»

«Hvert år velges 2 revisorer og ett varamedlem» (Her ble det diskusjon om 1 eller 2 revisorer og det ble enstemmig vedtatt 2 revisorer.)

«- der det er realistisk forslag til kandidat(er) til Eldreråd i kommunen for valgperiode på 4 år.»

§ 8. Styrets oppgaver. Endring: « Styret skal oppnevne kontaktperson for Telepensjonisten»

Endringene ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

 

  1. Innkomne forslag.

Årskontingenten for medlemmene i 2018 ble enstemmig vedtatt skal være uendret kr. 250,-

7. Budsjett.

Budsjettet for 2018 ble gjennomgått av Dagrun N Jørdre og ble enstemmig godkjent.

 

8. Valg.

Leder av valgkomiteen Kirsti Solbakken leste forslag av tillitsvalgte fra valgkomiteen. Se vedlegg.

Alle valg , ny nestleder, ny første varamedlem til styre og ny representant i valgkomiteen ble enstemmig valgt.

Leder takket valgkomiteen for godt utført arbeide.

 

Det ble så gitt oppmerksomhet til Randi Vatne Nordvi og Anders Bekkevold for flest oppmøter og til Magnhild Kalset for ha vervet flest medlemmer.

Vår helt unike arrangementskomité, bestående av Anne M Brattrud Andersen, Anne Lise Sæther og Aud Bekkevold, informerte deretter om planlagte kommende arrangementer i foreningen.

Siden vår forening i år fyller 40 år blir det markert på medlemsmøte 8. mars. Mer info om det senere. De røpet at de også jobber med en tur for medlemmer til Gardasjøen i Nord Italia i begynnelsen av september.

Alt var ikke avklart enda, men mer informasjon skal komme når de vet mer.

Leder Eivind Edvardsen berømmet arrangementskomiteen for det flotte arbeidet de gjør. Vi er heldige, de må vi ta godt vare på. Her ble det klapp og applaus fra et enstemmig årsmøte.

Lisa Rustadbakken sto for underholdningen også denne gang. Vi er heldige som har Lisa også. Denne gang hadde hun kopiert opp « Cumbia for Stive Hofter» av Jørn Hoel. Alle måtte opp å stå, og alle hofter svingte hit og dit og ble mykere og mykere og alle sang med sammen med Jørn Hoel fra høytaleren.

Tilslutt fikk vi servert deilige snitter, marsipankake og kaffe/mineralvann ved pent dekkede bord og trekning av utloddningen ble foretatt. Det ble en riktig så trivelig kveld for de 23 fremmøtte medlemmene.

Referent

Marit Kristiansen

______________________________________________________________________________________________________________

TELEPENSJONISTENE HAMAR

Til årsmøte i Telepensjonistenes forening Hamar 01.02.2018

Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte for styre og komiteer i perioden 2018-2019:

 

Leder: Eivind Stensrud Edvardsen (ikke på valg)
Nestleder: Reidun Kverneng ( ny- 2 år)
Sekretær: Magnhild Kalset ( ikke på valg)
Kasserer: Dagrun Nordbø Jørdre (gjenvalg)
IT-kontakt/hjemmeside: Lisa Rustadbakken (gjenvalg)
Styremedlem: Vera Westlie Furulund (ikke på valg)
Første varamedlem: Arnfinn Hongseth (ny-2 år)
 

Klubbleder Tynset:

 

Grete Seim

 

(gjenvalg)

 

Arrangementskomite:

 

 

Varamedlem:

 

Aud Bekkevold

Anne May Bratterud Andersen Anne Lise Sæther

Ingrid Karila

 

(gjenvalg) (gjenvalg) (gjenvalg) (gjenvalg)

Revisorer: Varamedlem:  

Aud Bekkevold

Anne May Bratterud Andersen Egil Jordhøy

 

(gjenvalg) (ikke på valg) (gjenvalg)

 

Kontakt for Telemuseet:

 

Kåre Garmager

 

(gjenvalg)

Varamedlem: Arild Gundersen (gjenvalg)
 

Valgkomite:

 

 

Varamedlem:

 

Ruth Brimi Kvarstad Anne Lise Sæther Olav Nilsen

Per Krokan

 

(ikke på valg) (gjenvalg) (ny)

(ikke på valg)

Valgkomiteen til årsmøte 2017 har bestått av:

Kirsti Solbakken                    Ruth Brimi Kvarstad          Anne Lise Sæther.

 

 

Dette er restene etter de herlige snittene vi fikk servert. Leveransen kom fra Østvang hjemmebakeri og catering og besto av røkt ørret med eggerøre, roastbiff med remulade +agurk og brieost med paprika og druer.