Referat fra Medlemsmøte 01.11.18

Referat fra Medlemsmøte 01.11.18

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund, torsdag 01.11.2018
Kl 13.00 på Sanitetssenteret.

Leder Helge Haram åpnet og ledet møtet, 37 medlemmer ble hilst velkommen til dagens møte.

Referat fra møte 04.10.2018 ble referert og godkjent uten merknad.

Dagens innslag var Erfaringskonsulent Ingunn Rustad Hansen
Hun orienterte om at det er etablert en erfaringskonsulentstilling i
virksomhet Aktivisering og velferd for pårørende til personer med omfattende omsorgsbehov i Ålesund Kommune.
Dette er foreløpig et prosjekt med støtte fra helsedirektoratet, der erfaringskonsulent og hjemmetjenesten samarbeider.
Tjenesten kan tilby: Informasjon, Praktisk råd og veiledning, noen å snakke med og avlastning.

Leder takket Ingunn for god , tidsaktuell og dekkende informasjon,og overrakte en oppmerksomhet.

Deretter var det matservering. Snitter, kaffe og kaker stod på menyen.

Leder fortalte litt fra turene som foreningen har avviklet i 2018.
7. juni var det en dagstur med buss til Finnøya.
Høstturen gikk til Nordfjordeid 10.-11 oktober.
Begge turene var veldig vellykket og det var stor oppslutning blant medlemmene.

Leder orienterte om at årets julemøte holdes torsdag 13. desember på
Sanitetssenteret, Styret vil sende ut egen invitasjon, med praktisk informasjon til julemøte.

Loddsalget innbrakte kr. 4.000,- brutto
Leder takket for fremmøte, ønsket alle vel hjem og hevet møtet kl 15.30

Ålesund 04.10.2018

Arnhild Løndal
-sekretær-