Referat fra medlemsmøte 07.10.2021.

Referat fra medlemsmøte 07.10.2021.

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund torsdag 07.10.2021 kl. 13 på Sanitetssenteret Bogneset

Leder Inge Westad åpnet og ledet møtet, og som vanlig ble det innledet med allsang.

Han ønsket 27 medlemmer velkommen til dagens møte og da spesielt til Atle Aasen som var til stede for første gang.

Videre refererte han takkekort fra Karolina Sperre for oppmerksomhet til hennes 95 års dag.

Hun er for tiden på ferie i New York.

Referat fra møte 02.09.21. ble opplest og godkjent uten merknad.

 

Dagens innslag: Dan Vindheim og Inge Paul Kleppe orienterte om bruk av hjemmesida vår.

 

Dan gjennomgikk innholdet i de enkelte mappene, og deriblant en del bilder av «eldre årgang».

Det ga «husker du» stemning, og mange morsomme historier ble fortalt.

 

 

 

Ola Måløy fortalte historia om ned legginga av telefonsentralen på Roald Vigra og historien om en innendørs telefonkiosk som han hadde tatt vare på i mange år.

Den er nå overtatt av Vigra kringkaster og blir tatt videre vare på der.

 

Inge Paul ga medlemmene i ord og bilder en god orientering om bruk av grasrotandelen i Norsk Tipping.

Dette gir et godt økonomisk bidrag til foreningen, og han oppfordret flere medlemmer til å registre seg,

Dette kan enkelt gjøres på nett eller hos kommisjonær.

 

Inge ga en kort orientering om utviklinga i saken om å få bevare lokalene til Vigra kringkaster.

Beklageligvis er det lite interesse for det som har med kultur å gjøre i Telenor.Saken er sendt til Fortidsminne foreninga, med håp om å få støtte der.

 

Deretter var det matservering.    Snitter, kaffe og kaker stod på menyen denne dagen.

 

Det var som vanlig loddsalg og mange fine gevinster.

Loddsalget innbrakte kr. 3.425.- brutto.

 

Møtet ble avsluttet med allsang.

Leder takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem og hevet møtet kl 15:30

 

 

Neste møte er torsdag 4. november.