Referat fra medlemsmøte 2.11.17

Referat fra medlemsmøte 2.11.17

​ ​REFERAT

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund, torsdag 02.11.2017 kl 13.00 på Sanitetssenteret.

Leder Helge Haram åpnet og ledet møtet.
46 medlemmer ble hilst velkommen og da spesielt Odny og Jon Lange som var månedens nye medlemmer.

Referatet fra forrige møte ble opplest og godkjent ved akklamasjon.

Innslaget denne gang var vår egen Laila Wik Romestrand som i ord og
flotte bilder delte sine reiseskidringer fra tur til Canada med oss.
Turen startet i Vancouver der de blant annet gikk over en hengebro og broer i trærne og utenpå berg. Deretter fortsatte de til Viktoria på Vancouver Island med flott hage og hvalsafari. De besøkte vingårder ved Okanagansjøen,
Flere flotte nasjonalparker med høye fjell ble også besøkt.
De fikk også snakket med en ekte Royal Canadian Mountain Police der nasjonalparkideen startet i 1885.
I Calgary besøkte de et folkemuseum og de fikk se hoppbakkene fra OL
Besøk i en mennonittlandsby hørte også med, der fikk de se hvordan de levde.
Besøk i Nord-Amerikas største shoppingsenter Edmonton var også en opplevelse. Senteret representerte nesten en hel by i seg selv.
Turen tok 14 dager og de kjørte 500 mil.

Leder takket Laila for interessant kåseri og overrakte en oppmerksomhet.

Deretter var det matservering. Smørbrød, kaker og kaffe stod på menyen.
Loddsalget innbrakte kr. 5000,- brutto

Judith Heitmann fylte 90 år 24.10.2017
Vi gratulerte Judith med å synge ”bursdagssangen”, og leder overrakte en oppmerksomhet.

Til slutt orienterte leder litt om julemøte som blir 07.12.2017 på sanitetssenteret.
Alle medlemmene blir tilskrevet og invitert.

Før vi som vanlig avsluttet med en allsang, takket leder for godt frammøte og
ønsket alle vel hjem, og hevet møtet kl 15.40

Neste møte blir torsdag 07.12.2017.

Ålesund 02.11. 2017

Arnhild Løndal
-sekretær-