Referat fra medlemsmøte 2. sep. 2021.

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund torsdag 02.09.2021 Kl. 13 på Sanitetssenteret Bogneset.

Leder Inge Westad åpnet og ledet møtet.

Han ga uttrykk for at det var veldig hyggelig å være i gang med medlemsmøter igjen, etter et langt «pandemi opphold», og ønsket 22 medlemmer velkommen til dagens møte.

Deretter refererte han takkekort fra medlemmene som hadde hatt 80 og 90 års jubileum.

Videre opplyste han at 4 av være medlemmer dessverre har gått bort dette året. Det er Oddveig Saure, Inger Johanne Folland, Borgny Måløy og Jan Svinø.

Møtet mintes de avdøde med stillhet.

 

Dagens innslag var

«Håvard og bøtteballetten» som underholdt oss med koselig konsert og allsang.

 

 

Deretter var det matservering.

Nydelig Biff Stroganof med tilbehør, kaffe og bløtkake stod på menyen.

 

Gunnveig Sollid Skilbrei fra turkomiteen orienterte om turmuligheter.

Det var stemning for at vi skal utsette tur til våren.

Turkomiteen vil komme tilbake til dette etter hvert.

 

Det fremkom et forslag om å bekjentgjøre medlemmene sine runde åremåls dager på hjemmesiden.

Etter en kort diskusjon, ble det bestemt at dette gjøres, men dersom noen ikke ønsker der, er det mulig å reservere seg. Åremålslista legges ut fra 01.01.2022.

 

Referat fra møte 30.09.20 ble opplest og godkjent uten merknad.

 

Under kaffen underholdt vår egen Randi Vågsholm oss med morsomme historier.

 

Det var som vanlig loddsalg og mange fine gevinster.

Loddsalget innbrakte kr. 3.360.- brutto.

 

Leder avsluttet møtet og informert om at på neste møte vil Jon Hildre være tilstede og informere om utviklingen for vern av Vigra Kringkaster.

Det vil også bli gitt litt informasjon / starthjelp om bruk av hjemmesiden vår.

 

Neste møte er 7. oktober 2021.

 

Leder takket for fremmøte og hevet møte kl. 1610.