Referat fra medlemsmøte 25.03.2015

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 25.03.15 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold

onsdag 25.03.15 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

 

 

Tilstede: 39 medlemmer.

 

Åpning.

Leder Mai-Britt Løken ønsket alle hjertelig velkommen og ønsket  spesielt dagens foredragsholder John Ljømer Andersen velkommen.

Som vanlig åpnet vi møtet med sangen «Dagen er din».

Mai-Britt takket kjøkkenkomitéen for et nydelig påskepyntet bord.

 

Referater.
Referat fra medlemsmøte 25.02.15 ble referert.

Enstemmig godkjent.

Møteplan.

Det er blitt noen forandringer på møteplanen.

29.04. «Vårtegn». Besøk fra Rød Planteskole. De har med seg planter for salg. Husk å ta med kontanter!

03.06. Sommertur

28.08  Forbundets nye formann kommer.

03.09  Allsang

Oktober. Teatertur.

28.10  «Jeg drikker stjerner, jeg drikker champagne» kåseri v/Torkjell Berulfsen

25.11  Hobbymøte

09.12  Julemøte

Se forøvrig foreningens hjemmeside.

 

Foredrag om Svalbard v/John Ljømer Andersen.

Foredragsholderen tok oss med på en rundreise på Svalbard.

Først ga han oss et historisk tilbakeblikk og viste til mange nasjoners store interesse for Svalbard p.g.a. naturressursene. Her kan nevnes land som Russland, Kina, U.S.A.,Nederland, Danmark m.fl.

Skal en reise på Svalbard må en alltid ha med seg bevæpnet vakt.

Ellers skal kort nevnes hva foredragsholderen kom inn på:

-Det er et rikt dyreliv: Isbjørn, kobbe, sel. hvalross, finnhval, vågehval m.m. og reinsdyr og rev.

-I tidligere tider var det et hvalkokeri her.

-Fangstfolk med egne hytter.

Gruvedrift v/Store Spitsbergen Kulkompani a/s.

-Det er økende turisttrafikk p.g.a. de store naturopplevelsene.

 

Det var et meget informativt og humørfylt foredrag som Svalbard. Foredragsholderen påpekte at økosystemene er sårbare og en må vise stor forsiktighet.

 

Leder takket John Ljømer Andersen for et flott foredrag med fine bilder, og overrakte han en eske med sjokolade og blomster.

 

Kaffe og utlodning.

Sarpsborg hadde ansvaret for kjøkkentjenesten og serverte kaffe, og deilige nysmurte rundstykker og kringle.

Deretter gikk loddsalget bra, og det ble solgt lodder forkr. 2.200,-.

Og det var mange fornøyde vinnere!

 

Sommertur.

Sommerturen i år blir 3. juni «I Munchs fotspor».

Mai-Britt orienterte om turen og fortelte at foreningen ville subsidiere turen med kr. 500,- pr. medlem.

Påmelding og skriftelig orientering vil bli levert ut på april-møtet.

Se forøvrig foreningens hjemmeside.

 

Dagens dikt.

I Berly Engens fravær, leste Mai-Britt diktet «Vis mot i hverdagen».

 

Avslutning.

Møtet ble avsluttet med sangen No livnar det i lundar».

Leder minte om april-møtet, og ønsket alle vel hjem.

 

Møtet ble hevet kl. 1315.

 

Sarpsborg/Moss den 30. mars 2015.

 

Mai-Britt Løken                                                        Hans Krugerud

leder                                                                         sekretær