Referat fra medlemsmøte 25. februar 2015

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 25.02.15 kl. 11.00 i Lande Bo- og Servicesenter i Sarpsborg.

Østfold

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 25.02.15 kl. 11.00 i Lande Bo- og Servicesenter i Sarpsborg.

Til stede: 39 medlemmer.

Åpning.

Leder Mai-Britt Løken ønsket velkommen. Foredragsholderen for dagen kom ikke, men så hadde de som skulle komme i oktober, Bedre Liv, tatt feil, og kom isteden.

Erik Lauritsen leste en fortelling fra Jakobs Sandes liv. Videre leste han om Gud`s mest vellykkede skaperverk – Husmoren, før han tok for seg Andre Bjerke`s versjon av «Syndefallet». Til slutt var det allsang av en sang han hadde mikset sammen.

Referater.

Referat fra Årsmøte 28.01.15 ble referert. Enstemmig vedtatt.

Referat fra medlemsmøte 28.01.15 ble referert. Enstemmig vedtatt.

Orienteringer

Leder orienterte om sommerturen som er en 1-dagstur i Munch`s fotspor. Starter på Refsnes Gods med litt mat og drikke. Så er det omvisning rundt Refsnes Gods . Deretter går turen med Bastø-Fosen til Horten og videre til Åsgårdstrand med omvisning i Munch`s hjem. Turen hjem går via Sandefjord – Strømstad hvor det også blir middag. Prisen og eventuelt sponsing blir opplyst på neste møte.

Bedre Liv

Representantene presenterte varene de hadde med seg. Det var forskjellige apparater som aktiverte muskulatur, og bedrer og øker blodsirkulasjon og hindrer blodplateklebing. En gave ble trukket, og den vant Gunnar Øverland.

Kaffe og utlodning.

Så var det kaffe og loddsalg. Det kom inn kr. 1.940,00. Det var en gevinst fra Bedre Liv, også.

Leder takket for fremmøte, og ønsket vel hjem.

Møtet sluttet kl. 13.40.

Sarpsborg 28. februar 2015

Mai-Britt Løken/Inger Brueland

– Leder -/- Varamann-