Referat fra medlemsmøte 26.02.20

Medlemsmøte februar 2020

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold
onsdag 26.02.2020 kl. 11.00 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

Tilstede: 48 medlemmer.

Referent: Mai Britt Løken

Åpning.
Nestleder Øystein Heie ønsket alle velkommen til møtet (Leif hadde meldt forfall p.g av at han skulle til legen) og ønsket spesielt til dagens foredragsholder Lars Ove Klavestad. Etter noe trøbbel med spilleren ble møtet ble som vanlig i åpnet med sangen «Dagen er din» alle sang unisont.

Referat.
Referat fra medlemsmøtet 29.01.2020 ble lest opp.
Ingen merknader.

Sommertur/Teatertur
Solfrid informerte om teaterturen ang bussavgangen fra Sarpsborg.Hun informerte også om sommerturen
Sommerturen: I år går turen til Kistefoss

Takkekort.
Øistein leste opp takkekort Leif Nyland 70 år

Foredrag
Dagens foredragsholder Lars Ove Klavestad holdt et foredrag som han kalte snurrealismer og et underlig biologisk mangfold.
Han holdt et inspirerende og humørfylt foredrag hvor han bl.annet kom inn på: Kunstnerskap,Landskapsarkitekter og Solbergtårnet. Kulturminnevern-kunsten og landskaps-vern. Han har skrevet bøker bl.annet Kirker i landskapet i Østfold, Follo og Romerike. For ett og etthalvt år siden åpnet han Galleri Klavestad i Gamlebyen. Skissebøkene var gull hvert. Han viste akvareller. Han laget raske skisser med penn Det var en krevende måte å jobbe på, motivene var fugler,fisk og dyr. Til hver akvarell hadde han laget et lite dikt. Etter foredraget var det mulig å kjøpe bøker.

Kjøkkentjeneste:
Sarpsborg hadde ansvaret for kjøkkentjenesten på dette møte og Øistein takket dem for vel utført jobb.

Loddsalget gikk bra og det ble solgt lodd for kr. 3200
Det var mange gevinster, og mange glade vinnere!

Avslutning.
Vi avsluttet med sangen «La oss leve for hverandre»Leder takket for fremmøtet
Møtet sluttet kl. 13.30.