Referat fra medlemsmøte 5. mars 2020

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund, torsdag 05.03.2020 kl 13.00 på Sanitetssenteret.

I leders feriefravær var det nestleder Inge Paul Kleppe som åpnet og ledet dagens møte.
Han ønsket velkommen til 33 medlemmer og da spesielt til Jogeir Kvangarsnes som var månedens nye medlem.

 

   Etter en innledende allsang ble

 

Protokollen fra Årsmøte 06.02. 2020 opplest.

 

Ingrid Dyrli Øie og Gerd Waage fra turkomiteen orienterte om to alternative turer for foreningen.

Det var en tur til Kvamsøya der sangkoret Øyklang har opplegg for omvisning matservering o.s.v.
Et annet alternativ var tur til Eide på Nordmøre og besøk i Bergtatt, som er grotter i tunneler etter steinbrudd.
Begge turene er i regi av Turistbussen Ålesund.
I tillegg orienterte nestleder om at styret har mottatt en invitasjon fra TP i Kristiansund,
der de ønsker å invitere TP Ålesund til et felles møte i juni.
Det var god stemning for alle tre alternativene.

Turkomiteen i samarbeid med styret vil arbeide videre med forslagene og
komme tilbake med konkret forslag til møtet 2.april.

 

Dagens innslag var Inge Paul Kleppe som kåserte om operasjon Claymore. Lofotraidet som skjedde 4. mars 1941.

Der var til sammen en styrke med en bemanning på over 5000 mann og en enorm våpenstyrke som deltok i innsatsen.
Målet var å ta til fange tyskere og tyske sympatisører samt å senke tyske skip.
Raidet mot Lofoten ble ansett som meget vellykket,
Tyskerne reagerte med å arrestere mange som ble sendt til Møllergata 19 i Oslo. Kvinnene ble sendt videre til Grini og mennene til Åneby leir i Hakadal.
Høsten 1942 slapp de aller fleste ut og kunne reise hjem.
Lofotraidet og andre raid førte til at tyskerne låste fast ca. 400.000 soldater i Norge, utpekt av Hitler som hans skjebneområde.
Ingen av kommandosoldatene kom til skade, bortsett fra en person som skjøt seg selv i foten med sin tjenestepistol.
Skader på norsk eiendom ble erstattet etter krigen.

Takk til Inge Paul for spennende og interessant kåseri.

 

Jon Hildre supplerte med orientering om aktiviteten til Vigra kringkaster under starten av krigen der de blant annet anmodet handelsflåten om oppsøke alliert havn.
Samtidig orienterte han om at planene om rivning av bygningene på Vigra kringkaster er stoppet, og at de nå er fredet frem til 01. september 2020.

Han oppfordret også foreningen til å danne en egen gruppe til ivareta historien
til kringkasteren og Televerket.

 

Anne Grete Honningsvåg bidro med en morsom anekdote om språket vårt.

 

Møtet ble som vanlig avsluttet med allsang.

Loddsalget innbrakte kr. 3.500 brutto

Nestleder takket for godt frammøte, ønsket alle vel hjem
og hevet kl. 15.30

Neste møte er torsdag 02.04.2020   – Styret har i dag 15. mars bestemt å avlyse møte 2. april og 7. mai 2020.

Link til Helsenorge.

Ålesund 05.03.2020

Arnhild Løndal
-sekretær-