Referat fra medlemsmøtet mandag 30. april 2018 kl. 1700 på Eldres Kultursenter

Referat fra medlemsmøtet mandag 30. april 2018 kl. 1700 på Eldres Kultursenter

21 medlemmer ble ønsket hjertelig velkommen, uventet mange i nydelig vårvær. Til åpning sang vi nr. 15, "Alders glede", mange vers, uten pianomusikk i dag. Kåre refererte fra Lederkonferansen, der Tove Bye fortalte og forklarte om fremtidige, tekniske hjelpemidler for oss eldre.

Det dreier seg om trygghet, mestring, aktivisering for eldre som ikke får hjelp. Eksempel: Utenforstående kan trå til for eldre uten pårørende.

Vi fikk jo god kunnskap om slike planer av de to damene fra Molde Kommune som også redegjorde for delvis dagens, og fremtidige ordninger.

Fra og med 1. mai startet medlemsregisteret på data, det er derfor viktig at alle opplysninger er riktige!

Trygdeoppgjøret, må gjøre noe med egenandelen ang. tannhelsetjenesten!

Samordningssystemet, samboende trekkes 10%!

Angående turen 4. juni, interesserte kan melde seg på i dag!

Sekretær leste referat fra forrige møte.

Så kom det vi har gledet oss til: Magnhild Grydeland viste lysbilder og fortalte fra den fantastiske seilasen hun og mannen, Hans, la ut på: St.Hansaften i 2011 seilte de ut fra Molde i båten «Oceana», først til Shetland og Orknøyene, over Irskesjøen, Den engelske kanal, langs Frankrike, over Biscaya, så langs Portugal, forbi Gibraltar, innom Marocco og så videre inn i Middelhavet, opp til grensen mellom Frankrike og Italia, deretter langs hele Italia og videre til Hellas. Underveis hadde de lange stopp på kjente og interessante steder. Hadde også flere turer, med fly, hjemom, for ikke å snakke om kjærkomne besøk av barn og barnebarn og gode venner. Siden turen varte 6 år, kan vi glede oss til siste del når møtene begynner igjen til høsten! Foreløpig ble Magnhild takket med langvarig applaus og en god hvitvin.

Det ble solgt lodd for kr. 2310,00.

I stedet for enda en sang uten akkompagnement, leste Kåre et fint dikt av Hans Børli: «Under himmelen», før han ønsket oss alle en god sommer, og ønsket velkommen til neste møte, 21. september. Møteslutt ca. kl. 1900.

Referent: Ildri Huseby