Referat fra medlemsmøte onsdag 25.10.17

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 25.10.17 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

Tilstede: 42 medlemmer 

Åpning.

Leder Johan Westgaard ønsket alle velkommen, spesielt dagens kåsør Arild Stenerød.

Møtet ble som vanlig åpnet med sangen «Dagen er din».

Orienteringer.

Påmeldingsliste til årets julemøte 13. des. blir lagt ut på møtet.

Det er bindende påmelding innen neste møte, 29. nov.

I 2018 blir det behov for kjøkkentjeneste 8 ganger.

Halden supplerer Moss med kjøkkentjenesten.

 

Leder gratulerte på forhånd Kåre Haug med 75 årsdagen den. 30. okt.

Neste møte er «hobbymøte». Leder oppfordret medlemmene til å vise frem sine hobbyarbeider, eventuelt også selge. Kjell Næss vil ha med sin premierte vogn.

Referat.

Referatet fra medlemsmøtet 27.09.17 ble referert. Ingen kommentarer.

Kåseri om Erling Stordahl v/Arild Stenerød.

Arild Stenerød ble kjent med Erling Stordahl som nabo. Han orienterte om Erling Stordahls oppvekst. Han hadde det ikke godt i oppveksten p.g.a. sitt svake syn. Sang og musikk ble hans store trøst.

Hans usedvanlige gode hukommelse hjalp han med å lære å spille trekkspill.

Erling Stordahls første komposisjon var «Minnenes melodi». Den ble en stor slager.

Etter hvert begynte han på blindeskole i Troneheim. Etter en skade ble han blind på begge øynene, og da var han 13 år. Det ble et godt år for Erling Stordahl på blindeskolen. Han fikk god utdannelse og tok artium. Deretter tok han organistutdanning. Det gikk lett for han da han hadde absolutt gehør.

I Blindeforbundet traff han Gunnar Engerdal, og de dannet en kjent duo som sang og spilte trekkspill. De reiste landet rundt og holdt konserter. De hadde ca. 200 reisedøgn i året.

Kjente melodier var: Minnenes melodi, Piken i dalen, Måke fortell, Liselotte, Elgvisa, Ungkarsvalsen m.flere. Men mest spilt av alle melodiene var «Vesle Blakken»!

Flere av sangene ble avspilt og telepensjonistene sang med. Gode minner for mange.

Stordahl og Engerdal spilte sammen i 20 år.

Erling Stordahl har skapt kjente steder som Stordahls kultursenter, Beitostølen og Ridderrennet.

Erling Stordahl overtok gården Stordahl i Skjeberg etter sin far.

Men Erling Stordahl engasjerte seg også i USA. Her startet han opp med «Ski for light».

Han hadde også oppgaver i UNESCO.

Erling Stordahl har mottatt en mengde utmerkelser og ordener, og han ble gravlagt på Statens bekostning. Han ble 71 år gammel.

Kåseriet ble avsluttet med et gjenhør av historiene av Stordahl og Engerdal og et musikkstykke

av Erling Stordahl hvor han spilte solo på trekkspill sammen med Kringkastingsorkesteret.

Erling Stordahl var en legende!

Leder takket Arild Stenerød for et informativt og humørfylt kåseri. 

Kaffe, utlodning og trekning.

Moss hadde ansvaret for kjøkkenet som serverte deilige rundstykker, kringle og kaffe. Det smaker alltid godt!

Det var mange medbrakte gevinster. Og det var lett å selge lodd.

Det ble solgt lodd for kr. 2.530,-.

Det var mange glade vinnere og det var stor stemning i salen!

Avslutning.

Som avslutning sang vi «Nordlandsnetter».

Leder takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

Møtet sluttet kl. 1315.

 

Fr.stad/Moss, den 26. okt. 2017

 

Johan Westgard                                                         Hans Krugerud

Leder                                                                    Fung. sekretær