Referat fra medlemsmøtet mandag 29. april 2019 kl. 1700 på Eldres Kultursenter

Referat fra medlemsmøtet mandag 29. april 2019 kl. 1700 på Eldres Kultursenter

Knut ønsket 20 medlemmer velkommen til aprilmøtet, siste ordinære møte før ferien. Vi mintes Sigdis med ett minutts stillhet og med akkompagnement sang vi ”Där björkarna susar”.

Sekretær leste referat fra forrige møte.

Gjest i dag er Oskar Dag Sylte; han skal fortelle om oppstarten av ”Syltebrus”, som ble startet i et kjellerlokale i 1929. Møtelokalene vi er i nå, befinner seg jo i bygget som Sylte bygde i 1961-1962. Et av Oliver Sylte’s maleri henger i oppgangen. Oskar Dag startet imidlertid med en artig historie fra tidligere dager; fra Humlehaven og Kalvehagen, før senere utbygging i strøket. Erik Aandahl var visstnok fortelleren; en av kameratene hadde sett en stor svart og hvit fugl, og denne ville de prøve å skyte. Fikk låne ei hagle, i tillegg til et vanlig gevær, men denne fuglen var umulig å få has på. Fuglen beveget seg opp og ned hele tiden, det var litt mørkt i tillegg, og til slutt ga de opp. Noe de kunne være glade for, for fuglen, evt fuglene, viste seg å være nonner fra Carolus, som plukket bær, de var jo kledd i sort og hvitt!

Matdammen, som ligger bak disse boligstrøkene, ved muséet, ble i starten viktig for Oskar Sylte. Han bygde et ishus ved Romsdalsmuséet, skar is fra Matdammen om vinteren, og lagret den i ishuset, dekket med sagmugg, til bruk om sommeren!

Sylte drev flere agentur, bl.a. Asola, flere bryggeri, og oppkjøp av hummer. Sendte en hel jernbanevogn med makrell til Oslo, og da tjente han så godt at han kjøpte brusmaskin og startet brusfabrikk. Så kom krigen, og fabrikken lå i ruiner. I 1962 ble produksjonen flyttet til huset vi sitter i nå, og ga sommerjobb til mange ungdommer. Men politiet, som da hadde tilhold i Breckegården, likte ikke alle bilene og parkeringa. Sylte fikk et strengt brev fra Oluf Sundt, og i 1972 fikk de tomt på Årø, og det ble redninga. Og her holder de fremdeles til. Oskar Dag Sylte sr. er styreleder, Oskar Dag Sylte jr. er daglig leder.

Oskar Dag sr. forærte foreninga vår 2 bøker, ”Historien om Oskar Sylte, familien og bedriften”. Disse kan lånes, og kan anbefales, interessant lesning.

Loddsalget innbrakte i dag kr. 2020,00.

Knut orienterte om turen til Eikesdalsvatnet og stans på prestegården i Eidsvåg med kaffe og informasjon v/Ølander.

Påmeldingsfrist er 6. mai , foreninga sponser, så prisen blir kr. 300,-.

Vi sang til slutt ”No livnar det i lundar”, og ønsket hverandre god sommer!

Referent: Ildri Huseby

Snart er det kaffe – og kake fra Enen. Ildri gjør mer enn å skrive referat.
Oskar Dag Sylte senior
Det er 29. april 2019. Det er vår i Molde. Bildet tok jeg på veg hjem fra medlemsmøtet denne kvelden.
Liv Synnøve hjelper til på kjøkkenet. Det blir ikke kaffe og kake uten kjøkkenhjelp.
Oskar Dag Sylte senior
Oskar Dag Sylte senior
Knut ledet medlemsmøtet denne kvelden. Her overrekkes velfortjente blomster til Oskar Dag Sylte senior.
På veg hjem fra medlemsmøte. Her hilser jeg på tulipanene som blomstrer på rådhustaket.
På veg hjem fra medlemsmøte. Her passerer jeg det gamle fengslet, som nå er vernet og renovert og har blitt en del av Molde kulturskole.
På veg hjem fra medlemsmøte. Her går jeg over rådhustaket og ser mot kirka som ser ut til å trenge litt «murmaling».
På veg hjem fra medlemsmøte. Her har jeg stoppet på rådhustaket og ser ned på Torget. Torgkiosken er nå revet og arbeidet med ny sjøfront er i gang.
På veg hjem fra medlemsmøte. Her passerer jeg syrentréet ved kirka.