Referat fra siste medlemsmøte.

Referat fra siste medlemsmøte.

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund, torsdag 06.10.2016
Kl 13.00 på Sanitetshjemmet.

Leder Helge Haram åpnet og ledet møtet.
Deretter fikk Roe Holen ordet og takket for blomsterhilsen han hadde fått
da han var syk.

Også denne gangen var det svært godt fremmøte, 43 medlemmer ble hilst velkommen, og da spesielt Solbjørg Ingebrigtsen og Kåre Nord som var med
på møte for første gang.

Referat fra medlemsmøte 01.09.2016 ble opplest og godkjent uten merknad.

Også denne gangen hadde vi innslag fra egne rekker. Unni Svinø fortalte
om egne opplevelser da hennes familie ble evakuert fra Hammerfest til Murmansk deretter til Skottland under krigen, og om hjemkomsten til Norge da krigen var slutt i 1945.
Unni fortalte en veldig sterk og spennende historie

Leder takket Unni for interessant fortelling og overrakte en oppmerksomhet.

Deretter var det matservering denne gang var det smørbrød, kake og kaffe
som stod på menyen.

Loddsalget innbrakte kr. 4.350,- brutto

Leder takket for godt fremmøte, og hevet møtet kl. 15.30

Neste møte er torsdag 3. november 2016 på Sanitetssenteret.

Ålesund 06.10. 2016

Arnhild Løndal
-sekretær-