Referat fra siste medlemsmøte

Referat fra siste medlemsmøte

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund, torsdag 06.04.2017
Kl 13.00 på Sanitetssenteret.

Leder Helge Haram åpnet og ledet møtet.

Som vanlig var det godt fremmøte, 49 medlemmer ble hilst velkommen,
og da spesielt Solveig Grimstad Hansen som var nytt medlem.

Helge Haram opplyste at Gunnhild Liavåg døde 04.04.2017.
Det ble fremsakt minneord om Gunnhild, og møtet hedret hennes minne med ett minutt stillhet.
Deretter fikk Solveig Finstad ordet. Hun takket for oppmerksomheten i forbindelse med hennes 90års dag som var 9. mars 2017.

Referat fra medlemsmøte 02.03.2017 ble opplest og godkjent uten merknad.

Også denne gang hadde vi innslag fra egne rekker.
Helge Hanken delte sine reiseskildringer i ord og bilder fra flere land i Sørøst Asia med oss.
Han har reist alene i mange land, blant annet Vietnam og Laos, der han har fotografert mye og fått innblikk i lokalbefolkningens store kulturforskjeller,
Han deltok også i lokal julefeiring i en stall et sted i Vietnam.

Leder takket Helge Hanken for interessant kåseri og overbrakte en oppmerksomhet.

Solveig Løwensprung fra turkomiteen opplyste om at den planlagte vårturen
til Amsterdam ble avlyst på grunn av for få påmeldte.
Turkomiteen jobber ikke med flere forslag i vår, men kommer tilbake med andre
alternativer til høsten.

Deretter var det matservering. Smørbrød, kaffe og kaker stod på menyen.

Loddsalget innbrakte kr. 4.925,- brutto

Leder takket for godt fremmøte, ønsket alle en god påske og hevet
møtet kl 15.30

Neste møte er torsdag 04.05.2017, som også blir siste møte før sommerpausen.

Ålesund 06.04.2017

Arnhild Løndal
-sekretær-