Referat fra siste medlemsmøte.

Referat fra siste medlemsmøte.

Medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund, torsdag 04.05.2017
Kl 13.00 på Sanitetssenteret.

Leder Helge Haram åpnet og ledet møtet.
Også denne gangen var det godt frammøte, 46 medlemmer ble hilst velkommen
og da spesielt Hilde Scrøder Thommesen som var gjest.

Leder leste takkekort fra Jan Svinø for blomsterhilsen til hans 80 års dag
som var 30. april 2017.
Deretter fikk Reidun Svensen ordet, hun takket for blomsterhilsen til sin
80 års dag som var 19.03.2017.

Innslaget denne gang var forfatter Audbjørg Gjerde Lippert som kåserte
og viste særdeles flotte bilder, med stor sans for detaljer fra en fantastisk reise i Antarktis.
Med utgangspunkt i Argentina gikk turen med hurtigruteskipet FRAM til
Antarktis.

ALE-Antarktis
Hun skildret et møte med vill, vakker og sårbar natur, som ga mange spesielle
inntrykk.
Leder takket Gjerde Lippert for interessant kåseri og overrakte en oppmerksomhet.

Deretter var det matservering. Smørbrød, kaffe og kaker stod på menyen.

Loddsalget innbrakte kr. 4.735,- brutto

Leder takket for godt fremmøte, ønsket alle god sommer, og vel møtt igjen til høsten.

Neste møte er torsdag 07.09. 2017

Ålesund 04.05.2017

Arnhild Løndal
-sekretær-