Regjeringen har talt: Alle pensjonister får redusert kjøpekraft neste år.

Organisasjoner som representeret pensjonister og trygdede var så skuffet over resultatene etter etter årets trygdedrøftelser med regjeringen ved arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at de nektet å undertegne protokollen fra drøftingene.

Resultatet av trygdeoppgjøret blir at vi som pensjonister vil tape kjøpekraft, dvs. at økningen i verdien av pensjonene vi får utbetalt, vil være mindre enn den prisveksten som forventes. Dette resultatet er det samme som det vi fikk i fjor. Dette betyr at vi nok en gang vil få mindre å rutte med enn det vi hadde foregående år. Reduksjonen er sikkert ikke kritisk for de fleste av oss, men for dem som har lite fra før, vil enhver reduksjon være merkbar.

Pensjonistforbundet, som representerer også Telepensjonistenes Landsforbund, uttaler at de er meget skuffet over resultatet av trygdeoppgjøret. Kravet var at regulering av pensjonen skal følge lønnsutviklingen. Vi er svært skuffet at regjeringen ikke var villig til å lytte til organisasjonene, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Dersom du vil vite mer om hva Pensjonistforbundet mener om trygdeoppgjøret, kan du klikke her.

 

Ingen stortingsbehandling av trygdeoppgjøret.

Regjeringen har også gjennomført en annen endring: Trygdeoppgjøret har tidligere vært behandlet som en egen sak i Stortinget. Regjeringen har imidlertid gjennomført en endring i prosedyrene som innebærer at trygdeoppgjøret i år ikke legges frem for Stortinget for behandling. Til Aftenposten omtales endringen av statssekretær Thor Sættem (H) i Arbeids- og sosialdepartementet som en «teknisk, praktisk» annen måte å organisere det på. Han opplyser at forventet lønnsvekst omtales i revidert nasjonalbudsjett, at partier kan fremme tilleggsbevilgninger der og at resultatet av årets oppgjør vil bli omtalt i neste års statsbudsjett.

SVs trygdepolitiske talskvinne, Kirsti Bergstø, hevder dette er et forsøk på å kvele debatt og kritikk, og har levert forslag om at trygdedrøftelsene tas opp som egen sak før sommeren.  Venstres trygdepolitiske talsmann, Sveinung Rotevatn, sier til Aftenposten han ikke hadde fått med seg at oppgjøret ikke kommer til Stortinget som egen sak. Han vil ikke spekulere i Regjeringens motiv for omleggingen, men påpeker at Stortingets behandling ofte har dreid seg om formalia og sandpåstrøing.