Regulering av pensjonene fra Telenor Pensjonskasse

Telenor gir Telenor Pensjonskasse midler, slik at pensjonene blir regulert også i år

Viser til nyhetsbrevet vårt 4. november ang. pensjon, se HER . Vi kan nå opplyse følgende:

Telenor har nå besluttet å yte et enkeltstående tilskudd til Telenors Pensjonskasse, slik at det kan gis en pensjonsregulering på 0,74 % i 2020. Telenors bidrag sikrer at pensjonistene i Telenors Pensjonskasse får en like god utvikling i pensjonen som pensjoner under utbetaling fra folketrygden, i et meget utfordrende år.

Reguleringen på 0,74 % vil iverksettes fra 20. november 2020, med etterbetaling fra 1. mai 2020.

Saken er også omtalt på den landsdekkende siden for Telepensjonistene, se HER

Les også den andre artikkelen der: Pressekonferanse om pensjoner på Stortinget, se HER

Vi minner om nettsiden til Telenor Pensjonskasse: www.telenorpensjon.no , hvor du finner informasjon om din pensjon. Du kan logge deg på medlemsportalen med BankID.