SAN-ÅRSMØTE 10 FEBRUAR 2021 BLE AVVIKLET UTEN FYSISK MØTE

SAN-ÅRSMØTE 10 FEBRUAR 2021 BLE AVVIKLET UTEN FYSISK MØTE

ÅRSMØTE 10.02.21. FOREGIKK UTEN FYSISK OPPMØTE PÅ GRUNN AV KORONA OG SMITTEVERTILTAK. ÅRSMØTEPROTOKOLL OG VALGRESULTAT FOR 2021 LIGGER SOM VEDLEGG HER:

Årsmøteprotokoll etter valget fra 10 .02.20212021 ÅRSMØTE INNKALLING 10 FEBRUAR KURBADET

PÅ GRUNN AV RESTRIKSJONER I FORBINDELSE MED KORONA  VAR FORSMANN STENGT FOR OSS.
DET VAR ANNONSERT OPPMØTE PÅ KURBADET I STEDET 10.02.2021 KLOKKEN 1100 (ANNULLERET)

DET VAR SENDT UT E-POST OG BREV REGNSKAP, ÅRSBERETNING, BUDSJETTFORSLAG OG VEDTEKTER.

DET VAR GITT MULIGHET FOR Å SENDE INN MERKNAD TIL OPPLEGG OG DOKUMENTER FRIST 13 FEB.

 

Mvh Tore Rino Jensen