Sommertur til Stavern 6. juni 2019

Sommertur til Stavern 6. juni 2019

21 telepensjonister fra Drammen hadde sin tradisjonelle sommertur. I år gikk turen til Stavern.

Liens Turistbusser med en svært hyggelig sjåfør, Ulf, brakte oss trygt frem og tilbake.

I Stavern møtte vi vår guide Kåre utenfor Hergisheim, Herman og Gisken Wildenvey sitt hjem. Wildenvey er født i Nedre Eiker, men bygget sitt hjem her i Stavern hvor han bodde fra 1927 til sin død i 1959. Vår guide fortalte levende om Herman Wildenvey sitt liv og virke her i Stavern.

Utenfor hotell Wassilioff er det reist en bauta over Herman Wildenvey, laget av Ørnulf Bast.

 

 

 

 

 

 

Neste stopp var Stavern Kirke  hvor vi både utenfor og inne i kirken fikk høre om den historie.

Kirken, en korskirke, ble oppført som garnisonskirke for Fredriksvern og innviet i 1756. Kommandør Herbst tegnet kirken og sto selv ansvarlig for oppføringen. Han bestemte at alteret i kirken skulle peke mot vest, noe som er svært spesielt. Alteret skal peke mot øst og selv om myndighetene ikke var enige, ble det som Herbst ville. Begrunnelsen var at når garnisonens medlemmer skulle gå inn i kirken, skulle de slippe å gå rundt kirken. Det var bedre at presten fikk en lengre vei i kirken.

Kirketjeneren holdt en interessent foredrag om kirken og dets utsmykking.

 

 

 

 

Jonas og Thomasine Lie bodde i Stavern fra 1906 og frem til sin død. De er begge gravlagt på kirkegården her og en bauta er reist på gravplassen til deres minne.

 

Minnehallen er en bygning og et minnesmerke utenfor Stavern. Etter to års byggearbeider ble den innviet av kong Haakon VII 1. august 1926. Den er Norges nasjonale monument over sjøfolk som falt under første og andre verdenskrig. 1892 norske sjøfolk som omkom i 1. verdenskrig. Siden er de sjøfolkene som omkom i 2. verdenskrig, kommet til.  I krypten står en kiste svøpt i det norske flagg. På veggene henger det tavler med navn på 1892 falne fra første verdenskrig og 3456 falne fra andre verdenskrig. Utsmykking av minnehallen er utført av billedhoggeren Nicolai Schiøll fra Oslo i 1930-årene.

Initiativet til reisingen kom faktisk fra den engelske regjeringen, som hadde gjort en spesiell kullfraktavtale med den norske regjeringen, hvor overskuddet skulle settes av til et fond, ”Kølafondet av 1917”.

 

Omvisningen her ble avsluttet med kaffe og kanelboller.

 

 

Vi vandrer in på Fredriksvern som er Norges første hovedstasjon for marinen i Stavern i Vestfold, påbegynt i 1750 og oppkalt etter kong Frederik V. Opprinnelig navn var Fredriksvern Verft. Stasjonen hadde omfattende festningsverk, voller, vollgraver og mange bygninger. Det meste stod ferdig i 1758.

 

 

 

 

 

 

Vår guide i Stavern, Kåre, gjorde en svært god jobb. Kunnskapsrik, snakket klart og høyt og krydret sin fortelling med mange gode historier. Han fikk en velfortjent applaus ved avslutningen foran statuen av Herman Wildenvey.

Dagen ble avsluttet på hotell Wassilioff med velsmakende middag og kaffe og kaker.

Hotell Wassilioff hadde mange fine utsmykninger en fin uniformsjakke og en skummel hodeskalle.

 

 

 

 

 

 

 

På veien hjem kunne vi tenke på de mange fine opplevelsene som dagen har gitt oss. Det ble en minnerik tur.

Vi takket vår sjåfør, Ulf, for rolig og fin kjøring og som sjåfører flest med godt humør.

 

 

En god sommer til alle våre medlemmer og alle våre gode pensjonistvenner