Statsbudsjettet 2018

Våre krav til statsbudsjettet for 2018 er overlevert Arbeids- og sosialdepartementet

Statsbudsjettet for 2018 var hovedtema for SAKO-konferansen 22. og 23. november (se informasjon her). Et viktig mål med konferansen var å enes om hvilke krav vi som pensjonistorganisasjoner skal stille til statsbudsjettet for 2018.

Disse kravene er nå ferdige, og resultatet er overlevert til Arbeids- og sosialdepartementet. Kravene omfatter 7 hovedpunkter med følgende overskrifter:

  1. Forhandlingsrett på regulering av løpende pensjon i folketrygden
  2. Krafttak for dem som har minst
  3. Styrket kommuneøkonomi
  4. Institusjonsopphold
  5. Forebyggende helse
  6. Frivillighetsentraler og kulturell spaserstokk tilbake til opprinnelig departementer
  7. Husbanken

Brevet med de detaljerte kravene kan du lese her.