Statsbudsjettet 2019

Her kan du lese om hva regjeringens statsbudsjett betyr for oss som pensjonister

Regjeringen har lagt fram sitt statsbudsjett for 2019. Her blir også regjeringens forventninger om trygdeoppgjøret omtalt. For første gang på flere år ser de for seg en vekst i pensjonsinntektene som er større enn prisstigningen.

Du kan lese er om hva statsbudsjettet betyr direkte for pensjonister generelt på denne siden hos Pensjonistforbundet.

Ønsker du å se hva regjeringen sier, kan du klikke her.

Regjeringen legger kun fram et forslag til budsjett. Den politiske behandlingen er i full gang. Klikk her hvis du vil lese mer om hva som skjer videre.

 

Telenor Pensjonskasse

Da statsbudsjettet kom, var det noen oppslag i media om økt skatt for pensjonskasser. Hva kan dette bety for vår kasse, var det kanskje noen som tenkte. Vi har forespurt Telenor Pensjonskasse.

Økonomisjef Trond Bjørnseth opplyser at forslaget i hovedsak handler om å rette opp en tidligere skjevhet i regelverket. Han beroliger med at det ikke er noe som tyder på at dette får konsekvenser for våre pensjoner. Han skriver følgende:

«Bransjen har til nå kunnet gjøre skattemessige fradrag i inntekter som i utgangspunktet har vært skattefrie – eksempelvis urealiserte gevinster. Dette har medført at det over tid har blitt opparbeidet store fremførbare underskudd. Dette ønskes rettet opp ved å samordne urealiserte gevinster fra kundemidlene med fremførbart underskudd i skattemeldingen. I praksis betyr dette en vesentlig reduksjon i underskudd til fremføring. I tillegg er det foreslått endringer i tidspunktet for når inntekter anses som skattepliktig, samt at skattemessige fradrag kun kan gjøres mot skattepliktige inntekter.

 Denne justeringen kan medføre at enkelte pensjonsinnretninger kan komme i skatteposisjon i en overgangsfase. For dem som havner i sistnevnte kategori, er det i tillegg foreslått overgangsregler.

 Så langt vi kan se hittil, er det ingenting som tyder på at Telenor Pensjonskasse kommer i skatteposisjon som følge av endringen. Forslaget legger for øvrig ikke opp til en generell skjerping av beskatningen, men derimot å fjerne en utilsiktet asymmetri i regelverket. For pensjonistene vil eventuell skatt ikke ha noen direkte konsekvens. Midler til pensjonsreguleringer tas fra overskudd før skatt, der eventuelle skattekostnader belastes pensjonskassens egenkapital.»

 

Bildet på forsiden er hentet fra Stortinget.no.