Stoff til hjemmesiden.

"Redaktøren" ser gjerne at dere bidrar med stoff til hjemmesiden vår. Så skal jeg prøve så godt jeg kan å få gjort siden lesbar.

Stoff til hjemmesiden mottas med takk!
På hjemmesida skal vi forsøke å få med alt som har med avdelingen vår å gjøre slik som avdelingens historie, tillitsvalgte, vedtekter, alt om møter, aktiviteter, turer, samarbeide med andre avdelinger av Telepensjonistenes Landsforbund og ellers ting som måtte dukke opp.

Hjemmesida bør også være et sted hvor medlemmene kan komme til med sine innlegg. Hvis du har en god historie, et dikt eller et innlegg til diskusjon så send det inn. Alle bidrag mottaes med takk!

Hvis du har tanker om hvordan hjemmesida bør legges opp og redigeres så kom med det også.

Hvis du har tanker eller innlegg så send det til rustadba@online.no eller ring. Vi høres!