Styre og utvalg i Telepensjonistene 2023.

Kontaktliste for medlemmer

 

Styre og utvalg 2023
Navn Verv Epostadresse Telefonnummer
 
Styret
Tore Haugland Leder  t-haugl@online.no 900 22 328
Kjellaug Gjerstad Norheim Nestleder kjellaug.norheim@online.no 918 53 323
Erik Halfdan Christensen Kasserer ehchristensen1956@gmail.com 951 75 879
Ove Midttun Sekretær ovemidt@outlook.com 476 14 535
Ernst Sunde Styremedlem ern.sun@online.no 913 83 608
Einar Kvåle Styremedlem einkvaal@online.no 958 65 402
Jorunn Kristin Bø Scheie Styremedlem  jo-schei@online.no 958 01 505
Idar Bruvik Varamedlem i-bruvik@online.no 958 01 911
Mariann Øvstegård Varamedlem mar.ovs@icloud.com 994 32 082
Kontakpersoner lokale grupper
Voss:  Kjellaug Gjerstad Norheim kjellaug.norheim@online.no 918 53 323
Norheimsund:
June Edel Wick june.wick@kvamnet.no 478 47 689
Brit Magnussen brit-ast@online.no 950 81 280
Stord:  Ann-Mari Nilsen norvnil@gmail.com 900 80 753
Andre verv/komiteer
Tur/arrangementskomite
Jorunn Kristin Bø Scheie Leder jo-schei@online.no 958 01 505
Hans Fredrik Lien hf-l@online.no 951 84 009
Karin Rosmo karinhrosmo@gmail.com 482 44 419
Anita Danielsen anita.danielsen@outlook.com 900 83 099
Treffmøtekomite
Berit Elvøy beri-e@online.no 480 94 720
Else Hagen
Åshild Kolstad
Åse Bergsvik
Valgkomite
Leif Himle lehi@online.no 900 17 344
Borgny Lundvang bor-l@online.no 482 44 408
Helge Hansen hhew@online.no 958 57 462
Elsebeth Nøkleby (vara)

 

Revisor
Kristen Visted
Folke Kjelleberg  (vara)

 

WEB-ansvarlig
Ernst Sunde ern.sun@online.no     913 83 608