Styremøte 03.10.2017

Viktig melding i samband med showtur til Bergen 21 november 2017 !!

Telepensjonistane Sogn og Fjordane

Referat frå styremøte 03.09.2017

Til stades: Oliv, Kjell, Helge, Kristian  og Signe på tfn.
Sak 1.  Referat førre møte.
Ingen merknader.

«  2.  Medlemsverving – Nytt frå Sogn – Signe på telefonen.
Alle medlemar har no betalt kontingenten for 2017 – i alt 132.
Tal medlemar pr dato 135 og takk til Signe for verving i Sogn !
«  3.  Andre saker
Gåve til eldredagen på kr 1000 er utbetalt..
Info frå kasserar om registrering i Brønnøysundregisteret.
Lokalforeiningar må knytte bankkonto til organisasjonsnummer.
Oversending av vedtekter – undersskriven  protokoll frå siste årsmøte-
fødselsnummer på alle styremedlemar …..mm

 

«  4.  Show tur til Bergen – NB endra informasjon.
John Grønseth orienterte om forslaget frå turgruppa.
Etter drøfting i styret kom vi fram til føljande vedtak:
Vi samla oss om showet til Marit Vollsæter «Null i Biologi» som går på
Ole Bull Scene laurdag 21 oktober kl 1900.
For å få mest mulig ut av turen også  sosialt, er det kjekt om vi kan bu samla               på Hotel Augustin som ligg i Strandgata.
Prisen er kr 2060 og hotellet tilbyr 2 retter middag til kr 310 pr person (evt                 3 retters   til kr 395)

John har reservert 10 stk dobbeltrom fram til tirsdag 10 okt. 2017.
(Telepensjonistane Sogn og Fjordane)

For bestilling:
Dei som vil bestille sjøl: send e-post til: www.showtur.no eller på tfn 55304040

(kan også send bestilling direkte til hoteller: showtur@augustin.no)

Andre kan ta kontakt med
John Grønseth tfn 95423020 eller e-post: john.gronseth@online.no.

Han vil då foreta bestilling og vedkommende får faktura tilsendt pr post.

Middag kan også bestillast evt avtale med hotellet ved ankomst.

Sponsing: Kravet er at turen er organisert og alle deltek på same forstilling. For å få mest mulig sosialt ut av turen, er det best om alle bur på same stad.
Det vert sett av ei ramme på kr 5000 for sponsing frå laget og max kr 250 pr medlem.

 

«  5.  Julelunsjen 2017.
Helge har etter møte vore i kontakt med Scandic Sunnfjord Hotell.
Dato for julelunsjen vert etter dette torsdag 14 desember med                 frammøte kl 1330′
« Elle», trubaduren frå Lærdal  har sagt seg villig til å delta !!!

« 6 Evt.
Kristian vist film frå tidlegare tider:
– tur med Teletrim og Firda Billag over Jostedalsbreen i 1980.
– gamaldansen 1979
– gildestafetten 1979
– automatiseringa av Stryn 1980 ?

Medlemsmøte: 23 frammøtte
Kristian (ref)