Styremøte 03.11.2015

Styremøte 03.11.2015

Notat frå styre og medlemsmøte

TELEPENSJONISTLAGET SOGN OG FJORDANE                                                  

REFERAT

Frå styremøte, Førde hotell, tysdag 03.11.2015 kl. 1030

Til stades: Oliv Ottesen, Helge Ottesen, Dagunn Klakegg, Harald Steiro , Kristian Strømmen

Sak 1.   Referat frå «styremøte»  06.10.15                 Godkjent – ingen merknader

Sak 2.   Skriv frå forbundet Styret gikk gjennom skriv frå forbundet som er mottatt via vår e-postkasse. – FM – netter avvikles frå 2017. Sogn og Fjordane 21.08.17 – Foreløpige budsjettføresetnadar 2016. Bra økonomi og kanskje ekstra tilskot også i 2016. – Rapportering 2015 – Notat frå arbeidsgruppa  om Medlemsutvikling. Medlemstalet har dei seinare år vorte betydeleg redusert og  gruppa la fram tiltak for å halde på medlemane og  verve nye. Styret notere seg tiltaka og ser at det no er opna opp for at lokalforeiningane kan  innføre kontingent for honnør medlemar f.eks  på kr 50. Eit slik forslag og evt andre endringar av kontingenten må vedtakast  på årsmøtet 2016.

Sak 3. Økonomi Harald gikk gjennom status og budsjett for julelunsjen.  Det er lagt opp til god subsidiering denne gongen grunna  «gåve» frå Teletrim.  I budsjettet blir det lagt opp til 70 deltakarar – 60 medlemmer og 10 ikkje medlemar. Gruppene utanom Førde subsidierast med kr 150. Harald lagar reviderer utkast.

 GJV-clipart-julenisse med sekkSak 4 Julelunsjen 2015 Julelunsjen 2015 blir på  Thon Hotell (Førde hotell)  torsdag 10 desember kl 1400 i Firdasalen.  – Utsending av invitasjonen tirsdag 10.11.15. Møtes for Oliv/Helge kl 1100. – Svarfrist til Helge innen 27.11.15 på mail helge.normann.ottesen@enivest.net  eller mob  47278650 – Musikk og underholdning ok

Sak 5. Eventuelt Kristian orienterte.  Arbeidet med å klargjøre omlegging av telepensjonistene.no (våre heimesider på web) til ny plattform, basert på produktet WordPress, pågår for fullt. Redaktørane har vore med på 2 stk tfn møter med Kjell Engen som begge har hatt varighet på 2,5 time. Den nye plattforma skal på lufta 01.12.15 (etter planen)

16 på medlemsmøte Kristian (ref)