Styremøte 05.11.2019

Utstillingssalen, Førdehuset

Telepensjonistane i Sogn og Fjordane.


Referat frå styremøte 05.11.2019 Utstillingssalen/Førdehuset

 

Til stades: Oliv, Kjell, Helge, Kristian
Bjørg på tfn.

Sak 1. Referat fra forrige møte.
Oliv leste og kommenterte medlemsmøte på Skei
OK

Sak 2. Skriv frå forbundet/Kristian
Medlemmene i Telepensjnistenes Landsforbund har fått spørsmål om deltaking i eit prosjekt for Telenor. Prosjektet har bakgrunn i at Telenor skal avvikle fasttelefon og breiband som går over koparnettet.
I Førde er det 9 kundar med fasttelefon og10 med ADSL på dette nettet som då må besøkast og samtidig måle mobildekninga på staden.

Brevet skulle vore sendt til alle medlemmer med e-postadresse i StyrWeb, men noko hadde feila her. Påmeldingsfristen var 31.10.19. Gerd Osland har meldt seg og Henning og Kristian melder seg på i ertterkant.

Sak 3. Økonomi

Kjell gikk gjennom status rapport frå Styreweb. Liten aktivitet i sommar månadane og lite å
rapportere – alt i rute.

 

Sak 4. Nytt frå Sogn

Bjørg hadde delteke i gravferda til Arne Ottar Hiller og laga eit notat om den fine minnestunda i kyrkja.

«Teletreffen» har møte torsdagar i kvar månad på Krydder. 8 som deltok på siste møte.

 

Sak 5. Julelunsjen 2019
Helge hadde innhenta tilbod frå Scandic Hotell Førde.
Julelunsjen blir på Scandic onsdag 11 desember 2019 kl 1330.
Pris frå hotellet kr 360. Styret drøfte sponsing frå foreininga og prisane vart då:
Medlemmar kr 200. Ikkje medlemar kr 300.
Dei som melder seg inn i samband med julelunsjen betalar kr 100 i medlemskontingent og får då medlemspris.
Same sponsing i Sogn evt andre stadar kor det vert arrangert julelunsj lokalt.

Sak 5. Skal vi engasjere oss i Gamlebanken.

Daun orienterte om det nye styret i Eldrerådet. Nytt styre for den nye kommunen skal veljast 27.11.19. Våre kandidatar er Dagunn og Gerd.

Dagunn ville ta opp på første møte:

– Ernæringsforholda på Sjukeheimen
– Disponering av Gamlebanken

 

Sak 6. Eventuelt  – sakene over vart diskutert. Møtedeltakarar: 22

Møtedeltakarar: 24
Kristian (ref)