Styremøte 10 januar

Protokoll

Tid:                        10. januar 2022 kl. 1000

Sted:                     Hornemannsgården

Tilstede:              Marie, Jan, Brit, Leif Roger, Tone

Forfall:

 1. Protokoll fra styremøtet 29.11.2021 og referat fra julelunsj.

Marie ønsket velkommen til årets siste styremøte.

Til protokollen fra styremøtet 29.11.2021– navn på musikken skrives «Broschans» – rettes

Til referat fra julelunsj 28.11.2021 – 64 medlemmer møtte, 5800 inntekter fra loddsalg. Jan har laget en sak fra julelunsjen som ligger på nettsida.

Med disse merknader godkjennes protokoll og referat.

 1. Innkommet post
 • Taes under senere poster på agendaen.
 1. Økonomi, herunder årsregnskap 2021 og budsjett 2022

Jan gikk gjennom regnskapet. De med ubetalte kontingenter er slettet. Lavere inntekter og utgifter som stort sett skyldes redusert aktivitet pga korona.

Budsjettforslaget viser en liten nedgang i inntekter grunnet færre betalende medlemmer. Budsjettforslaget legges fram på årsmøtet.

 1. Årsmøte 2022

Vedtekter som ble vedtatt på årsmøtet 2021 legges fram på årsmøtet. Vi har ingen forslag til endringer for 2022.

Vi venter med å sende påminnelse om å sende inn forslag til vi sender ut årsmøtepapirene. Frist 24. januar.

Kontingent pr medlem pr år foreslås uendret.

Valgkomiteens forslag legges fram på årsmøtet.

Servering på årsmøte? Marie sjekker med Hornemannsgården

Årsmøtepapipirer ble undertegnet og gjort klar for utsending.

 1. Reiseliv

Cruise på Rhinen. 13 påmeldte fra Trondheim + 2 fra Namsos. Marie gjør avtale med reisebyrået og kansellerer turen.

Jubileum 23. mars. Royal Garden kl 1400.

Aktivitetsdag på Lavollen 10. mai

Ørnesafari settes til uke 34.

Kulturtur til Oslo. Marie kontakter Orkla og Vega.

 1. Vårens møteaktiviteter og andre aktiviteter

Medlemsmøte 23.mars musikalsk

 1. april Jon Arne Madsø snakker om boka «50 vann og turopplevelser i Bymarka».
  Møte i mai med musikk?

Tur/vandring med Sørensen/Sørå?

 1. Nytt fra Landsstyret

Av interesse for oss nevnes at det jobbes aktivt med en del avklaringer for å få bedre innsyn og større deltakelse i Telenor Pensjonskasse.

Landsstyret minner om innsending av rapporter/årsregnskap. Alt ok for vår del

 1. Nytt fra PFO

Marie refererte om planlagte møter og arrangementer.

 1. Eventuelt

Det er sjekket om bowlingen er åpen. Det er den ikke. Ny informasjon kommer etter 14.1.2022.

Møtet avsluttet klokken 1300 .

Trondheim 10.01.22/Tone