Styremøte 22 januar

Protokoll

Tid: 22. januar 2020 kl. 1100.(Før årsmøtet)

Sted: Hornemansgården

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Fridtjof,

Forfall: Brit, Kjell Erik

Marie ønsket velkommen til styremøtet.

Sak 1. Kontingent.

Det har kommet inn et forslag fra 3 av våre medlemmer. Det er kommet inn for sent i forhold til frister gitt i våre vedtekter, Styret ble enige om at leder tar saken opp på Årsmøtet, under sak 3, og spør om årsmøtet godtar at den likevel behandles, under Sak 8. Innkomne saker. Styrets medlemmer stilles fritt til å stemme etter egen overbevisning.

 Sak 2. Reisetreff.

Vegareiser har inviterer til Reisetreff på Royal Garden hotell, 4. februar 2020 kl. 1800 – 2100. Marie og Brit deltar.

Smartreiser inviterer til Reisetreff i Hornemansgården, 29. januar 2020 kl. 1800.

Marie og Jan deltar.

Sak 3. Aktivitetsdagen 11. mai 2020.

Styret arbeider videre med saken som er startet opp, dvs. med oppmøte på Hauken ved Haukvannet osv.

Sak. 4. Eventuelt.

Marie oppfordret til å sende inn stoff til Telepensjonisten.

Møtet hevet kl. 1130.

Trondheim 23.01.2020
Kari Bugten