Styremøte 28 november

Tid: 28. november 2016.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Leif Roger, Kari, Brit, Else

Forfall: Jan, Harald

Sak 1. Protokoll fra styremøte 7.november og referat fra medlemsmøte 23. november 2016.

Protokoll fra styremøte 7.november 2016:

Kari opplyste at «Sommertur til Krakow» er sendt på mail til alle med e-postadresse, venter på klargjøring av 1-dagsturen for å sende samlet i posten til de som ikke har mail (er kopiert og lagt i konvolutt klar for utsending)

Marie opplyste at vi er satt på venteliste i Hornemansgården med hensyn til å ha medlemsmøtene der.

Ingen fra styret deltok på PFO sin lederkonferanse, det var fulltegnet da Marie skulle melde oss på.

Referat fra medlemsmøte 23.november 2016

Kari opplyste at invitasjon til Ølsmaking og Teaterkveld er sendt på mail til alle med e-postadresse. Det er kopiert opp og lagt i konvolutter klar for utsending, men venter på klargjøring av de andre utsendingene for å sende ut samlet. Dette for å spare porto. En postsending koster 600 kroner.

 Sak 2. Innkommet post.

Marie informerte.

 Takk for minnegave.

Julehilsen fra Vegareiser.

Tatt til etterretning

Sak 3. Reiseliv.

Kristiansundsturen vedtatt som 1-dagstur. Brit ber om å få oppgitt påmeldingsfrist m.m.

Peer Gynt-turen – Styret går for overnatting på Spitsbergseter – Brit kontakter reisebyrået og ber om tilbud.

Kari har sendt inn forslag til styret om å kontakte Vegareiser og be om at de lager forslag til tur for oss til Sunndalsøra for å se spelet om Lady Arbothnott.

Marie jobber med saken.

Sak 4. Program våren 2017.

Program for møte 31. mai er foreløpig ikke avklart. Plakaten for vårprogramet blir likevel utsendt. Marie oversender utarbeide plakat til Kari som sørger for utsending til medlemmene.

Sak 5. Julelunsjen.

Tilsammen 79 deltakere har meldt seg på til årets julelunsj.

Æresmedlemmene er invitert.

Styre gjennomgikk kjøreplan og fordelte oppgavene.

Nordic Choice hotels Trøndelag har invitert til julelunsj. Marie vurderer å delta.

Sak 6. Årsmøtet 2017.

Årsmøtet 2017 arrangeres 25. januar.

Marie jobber med årsberetningen.

Kari har utarbeidet statistikk over alderssammensetning og oppmøte på medlemsmøtene som blir tatt med i årsberetningen.

Valgkomiteen har levert sin innstilling.

Marie sender årsberetningen til styret for gjennomsyn når den er klar.

 Sak. 7. Nytt fra Forbundet.

Marie informerte fra Forbundet.

Tatt til etterretning.

 Sak 8. Nytt fra PFO.

Ingen saker.

 Sak 9.  Seniorrådet.

Ingen saker

 Verving.

Ingen saker.

Sak 11. Eventuelt.

1)Liste over Jubilanter -70, 75, 80, 85, 90 år, er utarbeidet.

Møtet hevet kl 1415.

Trondheim, 30.11.2016.  Kari Bugten