Styremøte 31 mai

Protokoll

Tid:                        31. mai 2021 kl. 1000

Sted:                     Hornemannsgården

Tilstede:              Marie, Jan, Kjell-Erik, Tone

Forfall:                 Brit

 

 1. Protokoll fra styremøtet 03.05.2021.

Marie ønsket velkommen til møtet – det siste før sommeren.

Til protokollen fra styremøtet 03.05.2021– referat rettes til protokoll

 1. Innkommet post

Mottatt anmodning fra Landsstyret om innspill til Nasjonal sikkerhetsplan for vei. Marie sendte innspill på vegne av oss.

Takkekort mottatt for oppmerksomhet ved jubileer.

 1. Økonomi

Jan gikk gjennom regnskapet.  Regnskapet viser et overskudd som stort sett skyldes redusert aktivitet pga korona.

Det er fortsatt noen som ikke har betalt medlemskontingent. Ny purring til høsten.

 1. Reiseliv

Thamshavnbanen har åpent 1. juli – 30. september. Vi avventer litt med å bestemme oss.

Vi har mottatt forslag på busstur til Helgelandskysten. Fin reiserute over 4 dager i slutten av august (uke 34).  Sendes ut til medlemmer så snart vi mottar forslag til priser og tidspunkt med påmeldingsfrist i juli.

Vitus og Smart-reiser har tilbud om sommertur til Svalbard med turer til Pyramiden og/eller Barentsburg.

Vi har flere ganger forsøkt å få til et elvecruise på Rhinen. Nå er det planlegging i gang for cruise igjen. Vi sjekker tilbud både fra Vitus, Vega og Escape.

 1. Medlemsmøte i juni

Medlemsmøtet 2. juni ble avlyst etter at de nye retningslinjene kom 15. mai.

Møtedatoer høsten 2021:

 1. september styremøte, 8 september medlemsmøte
 2. oktober styremøte, 13 oktober medlemsmøte
 3. november styremøte, 10 november medlemsmøte

29 november styremøte før julelunsj

 1. Jubileum
  Marie har sjekket med flere selskapslokaler, bl.a Kvilhaugen og Louiselyst. Hornemannsgården og Royal Garden er vurdert som beste alternativ med tanke på tilgjengelighet. Marie sjekker priser.

Avklaringspunkter:

Toastmaster

Musikalsk underholdning

Ny jubileumssang (Fridtjof Egil)

 1. Nytt fra Landsmøtet

Protokollen fra Landsmøtet ligger på hjemmesida.

 1. Nytt fa PFO

Utsettes fra høsten.

 1. Eventuelt

Telepensjonistene ønsket stoff og vi har sendt inn rapport fra veitvandring i Trondheim.

Møtet avsluttet klokken 1400 .

Trondheim 31.05.21/Tone