Styremøte 9 januar

Protokoll

Tid: 09. januar 2017.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Else, Harald

Sak 1. Protokoll fra styremøte 5. desember og referat fra julelunsjen 7. desember 2016.

Protokoll fra styremøte 5. desember 2016: 

Kari opplyste at invitasjon til Øl-smaking og Teaterkveld i sendt i posten til de som ikke har E-postadresse før jul.

Til Øl-smaking er det påmeldt 35 og 23 har meldt seg på til middag. Til teaterkveld er det påmeldt 24.

Kari sender ut påminning om ovennevnte.

Referat fra og evaluering av julelunsjen 7. desember2016.

Julelunsjen ble arrangert på hotell Augustin.

Oppmøte og registrering gikk greit, men litt kaotisk i garderoben og før vi kunne gå inn i restauranten fordi det satt andre gjester der, men egentlig gikk det ganske greit. Vi var i gang kl 1305.

Maten og servicen var utmerket, det samme var musikken.

Stemningen var god under hele lunsjen.

Bare positive tilbakemeldinger både om maten, musikken og at lunsjen ble arrangert såpass sentralt.

 Styret ble enige om å bruke samme sted og samme musikk også i 2017. Dato for julelunsjen blir 6. desember 2017. Marie tar kontakt med hotellet og musikken og inngår avtaler.

Sak 2. Innkomne saker.

Marie orientert.

 Takkekort fra jubilanter.

Julehilsen Peer-Gynt-reiser.

Tatt til etterretning.

 Sak 3. Økonomi.

Jan la fram årsregnskap og status for året 2016.

Status viser at vi har overskudd i regnskapet i 2016, bl.a. pga MVA-refusjon og ekstratilskudd fra TLP.

Styret sier seg fornøyd med økonomien.

Jan la videre fram budsjettforslag for 2017. Styret gjennomgikk og kom med merknader som Jan tilføyer. Budsjettforslag 2017 blir lagt ut på årsmøtet.

Sak 4. Reiseliv.

1-dagsturen til Kristiansundsturen 4. mai 2017. Styret er fornøyd med tilbudet fra Tide og Kari sender ut invitasjon til alle. (Mail og post.)

Peer Gynt-turen i august.

Etter en diskusjon, ble styret enige om å kansellere denne turen.

Brit kontakter Vega-reiser og ber om forslag til høsttur.Lady Arbuthnott – 1. juli 2017.

Nidarostour har reservert 25 billetter til oss 1. juli kl 1500. Marie kontakter  byrået og avtaler nærmere program for dagen.

Sak 5. Årsmøte 2017.

Årsmøte arrangeres 25. januar 2017 og følgende er klart:

Dirigent: Gisela Johannessen

Sekretær: Kari Bugten

Valgkomiteens forslag

Revidert regnskap 2016 og budsjettforslag 2017

Innlegg på årsmøte: Arne Jenssen

Årsberetningen – Marie tar inn merknader fra styret og oversender beretningen til Kari som sørger for utsending.

Innkallingen

Kari sender ut alle årsmøtepapirene i løpet av uke 2.

Sak 6. Vårsesongen 2017 – er vi i havn.

Vår-programmet 2017

Underholdning på alle medlemsmøtene er nå avtalt. Kari sender ut innkalling til medlemsmøtene i 2017 til alle.

Aktivitetsdagen 11. mai 2017.

Styre ble enige om oppmøte på Norsk Rettsmuseum med omvisning der, videre spasertur til jernbanen med kaffe og vafler på Røft Rotesseri som avslutning.

Invitasjon til medlemmene vil bli sendt ut.

Sak 7. Nytt fra PFO.

Marie orienterte.

Tatt til orientering.

Sak. 8. Nytt fra Landsstyret.

Marie informerte fra Landsstyret.

Tatt til etterretning.

Sak 9. Verving.

Styret besluttet å sette i gang vervekampanje i 2017. Den som verver flest medlemmer vil få en premie ved årets slutt.

Sak. 10. Eventuelt.

  1. Foreningens Historie. Inger Qvam, som har arbeidet med oppdatering av Trondheimsforeningens historie, har sendt inn sitt forslag som styret vil gå igjennom og gi tilbakemelding på.

Seniorrådet. Styret har 3. november 2016 sendt bekymringsmelding til Seniorrådet angående statsbudsjettet og rehabilitering av sykehjem samt nedleggelse av behandling for hoftebrudd. Seniorrådet har i svarbrev av 15.11.2016 bl.a. skrevet at de setter pris på engasjement og innspill fra Telepensjonistene. Vi er skuffet over er at det ikke framgår av Seniorrådets protokoller, verken 9.11 eller 30.11, at de har mottatt og behandlet en bekymringsmelding fra Telepensjonistene.

Møtet hevet kl 1400.

Trondheim, 10.01.2017.  Kari Bugten